دی ماه و امتحانات نوبت اول !! تست یا فقط تشریحی ؟؟
چگونه دی ماه را به سکوی جهش پیشرفت خود تبدیل کنیم ؟
_ آیا دی ماه برابر 1 ماه توقف کنکوریها و صرفا" پرداختن به مطالعه تشریحی امتحانات
هست ؟

_ اهمیت نمرات امتحانات نوبت اول و دوم در روند کاری شما چقدر است ؟
_ فارغ التحصیلان کنکور در ماه دی چگونه جبران عقب افتادگی ها را داشته باشند ؟

_ چگونه در دی ماه هم تشریحی برای امتحانات ترم و هم تستی برای کنکور بخوانیم ؟
_ در فرجه های قبل از امتحانات بهترین کاری که میشه انجام داد چیه ؟
_ آیا در ماه امتحانات نوبت اول سال چهارم زمان پرداختن به دروس پایه هم وجود دارد ؟ کدام دروس ؟

کنکوری ها حتما دانلود کنید


و اهمیت کسب معدل بالا در امتحانات نوبت اول مدارس برای سومی ها و تقویت بنیه علمی آنها برای امتحانات نهایی


دانلود صوت صحبت ها همایش مشاوره 26 آذر علیرضا افشار