انواع روش های کوک گیتار فلامنکو

برای کوک گیتار فلامنکو چندین روش رایج است که در این درس بعضی از آنها را بررسی و در کلیپ آموزشی این درس آنرا بصورت کاملا عملی و کاربردی نشان خواهیم داد.
چند روش رایج برای کوک گیتار فلامنکو
1- روش اول کوک معمولی و با کمک تیونر
2- روش دوم کوک با فرت پنجم و برای اشخاصی که دارای گوش قوی هستند.
3- روش سوم کوک هارمونی و برای اشخاصی که دارای گوش قوی هستند.
کوک برای مبتدیان و به کمک تیونر
در این نوع کوک، می تونید از یک تیونر برای کوک نمودن ساز استفاده نمائید، لازم به ذکر است که اگر تیونر در اختیار ندارید، برنامه های نرم افزاری قابل نصب بر روی موبایل وجو دارند که این کار را براحتی برای شما انجام می دهند

کوک به کمک فرت پنجم
1. ابتدا سیم ششم را کوک می کنیم و به آرامی گوشی گیتار را طبق مراحل زیر طوری تنظیم می کنیم که :
2. فرت پنجم سیم 6 با سیم 5 آزاد باید یکصدا شوند.
3. همچنین در فرت پنجم سیم 5 با سیم 4 آزاد باید یکصدا شوند.
4. و فرت پنجم سیم 4 با سیم 3 آزاد باید یکصدا شوند.
5. و فرت چهارم سیم 3 با سیم 2 آزاد باید یکصدا شوند.
6. و فرت پنجم سیم 2 با سیم 1 آزاد باید یکصدا شوند.

کوک به کمک هامونی
1. ابتدا سیم ششم را کوک می کنیم و به آرامی گوشی گیتار را طبق مراحل زیر طوری تنظیم می کنیم که :
2. هارمونی فرت پنجم، سیم 6 به هفت سیم 5 باید یک صدا شوند.
3. هارمونی فرت پنجم، سیم 5 به هفت سیم 4 باید یک صدا شوند.
4. هارمونی فرت پنجم، سیم 6 به هفت سیم 5 باید یک صدا شوند.
5. هارمونی فرت هفتم، سیم 6 و 2 سیم آزاد باید یک صدا شوند.
6. هارمونی فرت هفتم، سیم 5 و 1 آزاد باید یک صدا شوند.

توجه داشته باشید که برای تولید هارمونی باید، سیم را در پرده مناسب، بدون فشار و گرفتن تنها لمس کنید.

انواع روش های کوک گیتار فلامنکو