شرکت حمل و نقل بین المللی کالا شرکتی است که با رعایت قوانین و مقررات، مسئولیت حمل کالا از کشوری به کشور دیگر را به عهده دارد. این گونه شرکت ها نیاز به اخذ مجوز تاسیس از سوی وزارت تعاون و مجوز فعالیت از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور دارند. موضوع فعالیت این شرکت ها می بایست صرفا در رابطه با حمل و نقل بین المللی کالا و انجام خدمات مربوط به آن باشد.
در مراحل مربوط به تاسیس، این شرکت ها جزو شرکت های تعاونی توزیع محسوب می شوند که برای ثبت و فعالیت نیازمند 7 نفر عضو و حداقل سرمایه 1.000.000.000 ریال می باشد. هیئت موسس می بایست مدارک زیر را در اختیار وزارت تعاون قرار دهد:
1- تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
2- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
3- برگه عدم سوء پیشینه
برای اخذ مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی کالا در سازمان حمل و نقل کالا و پایانه های کشور در صورت نیاز آزمون تخصصی برگزار می شود که در این آزمون ارائه مدارک زیر ضروری است:
1- برگه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
2- داشتن حداقل 25 سال سن
3- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
4- داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه
5- داشتن سابقه کار مفید اجرایی (برای مدرک دیپلم: 8 سال، فوق دیپلم: 6 سال، لیسانس: 4 سال، فوق لیسانس 3 سال، دکترا: 2 سال)
اشخاص متقاضی پس از قبولی در آزمون تخصصی، می بایست ظرف مدت 3 ماه پیش نویس اساسنامه، شرکتنامه، و فهرست اسامی موسسین و هم چنین اجاره نامه یا سند رسمی دفتر کار را تحویل سازمان حمل و نقل کالا و پایانه های کشور دهند. در این مرحله مجوز موقت فعالیت 6 ماهه از سوی این سازمان صادر می شود که از این مجوز تنها می تواند در انجام کارهای مربوط به امور گمرکی و اتاق بازرگانی و صدور گذرنامه برای رانندگان استفاده نماید و نمی تواند فعالیتی در زمینه مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا داشته باشد. سازمان حمل و نقل کالا و پایانه های کشور پس از تاییدیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به صدور مجوز فعالیت 3 ساله اقدام می کند.
پس از طی 3 سال برای تمدید مجوز فعالیت، سازمان حمل و نقل کالا و پایانه های کشور نکات زیر را در نظر می گیرد:
1- شرکت مدیرعامل تعاونی مذکور در دوره های آموزشی کوتاه مدت یا شرکت در همایش های آموزشی که این سازمان برگزار می کند.
2- نداشتن تخلف قاچاق که از سوی مراجع قضایی بررسی می شود.
3- ارزیابی نحوه فعالیت و عملکرد شرکت از سوی اتاق بازرگانی و سازمان صنایع و معادن

لینک منبع: مراحل اخذ حمل و نقل کالا