دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی از لحاظ نوع فعالیت و مجوز به چند دسته زیر تقسیم بندی می شوند که در ادامه به هر یک از آنها می پردازیم:
1- مجوز بند الف
2- مجوز بند ب
3- مجوز بند پ
4- مجوز یاتا
5- مجوز رجا
مجوز بند الف
دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی، فروش بلیت مسافرتی، ذخیره مکان، و هرگونه امور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با خدمات ترابری فعالیت می کند. مجوز لازم برای تاسیس این دفتر از طریق وزارت راه و ترابری برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می گردد.
مجوز بند ب
دفتر خدمات سیاحتی-جهانگردی که در زمینه ارائه خدمات ایرانگردی و جهانگردی، تنظیم مسافرت ها و گردش های گروهی داخلی و خارجی از طریق زمینی، هوایی، دریایی و ذخیره مکان فعالیت می کند. مجوز لازم برای تاسیس این دفتر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می گردد.
مجوز بند پ
دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام و انجام مسافرت های زیارتی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و ارائه هر گونه خدمات زیارتی فعالیت می کند. مجوز لازم برای تاسیس این دفتر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان حج و زیارت برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می گردد.
مجوز یا امتیاز یاتا
یاتا (IATA) انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی است که در اموری نظیر استاندارد کردن قیمت ها و بلیت ها فعالیت دارد. در ایران نیز شرکت های حمل و نقل هوایی می توانند به عضویت یاتا در بیایند و عضویت یاتا به مجوز رسمی آنها و به رسمیت شناخته شدن آنها در سراسر جهان است. هم چنین شرکت های حمل و نقل هوایی از این طریق می توانند به نمایندگی شرکت های خارجی عضو یاتا در بیایند و نسبت به فروش بلیت های آنها در پروازهای داخلی و خارجی اقدام نمایند. دریافت عضویت یاتا از طریق کارشناسان واحد یاتا در ایران (ایران ایر) صورت می پذیرد.
مجوز یا امتیاز رجا
در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بند الف و بند ب باشند و حداقل یک سال از تاریخ صدور مجوز آنها گذشته باشد، می توانند نسبت به اخذ نمایندگی فروش بلیت قطار رجا اقدام کنند که در صورت داشتن شرایط لازم این مجوز به آنها اعطا خواهد شد.


لینک منبع: انواع دفتر خدمات مسافرتی و نحوه ی اخذ مجوز برای آن