دوستان کسی نیس جواب مارو بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من امسال ورودی جدیدم مکانیک شاهرود لطفا یه زحمت بکشین یه توضیحی درمورد دانشگاه و خوابگاش بدید