این سیارات غول پیکر که به مشتری‌های داغ معروفند در فواصل 60 تا 900 سال نوری از زمین واقع‌اند.
ستاره شناسان با بررسی تصاویر هابل سه سیاره فراخورشیدی را که تصور می‌‌شد در اتمسفر خود بخار آب داشته باشند، دریافتند که تاحدودی خشک هستند.

این سیارات غول پیکر که به مشتری‌های داغ معروفند در صورت فلکی اسب بزرگ و در فواصل 60 تا 900 سال نوری از زمین واقع‌اند. دمای سطح این سیارات بین 1500 تا 4000 درجه فارنهایت است.
نیکو مادهوسان می‌گوید: با اندازه گیری‌های دقیق قاطعانه گفتیم که در یک سیاره فراخورشیدی آب یافته ایم. اما حالا با بررسی‌های جدید به کمک هابل، مقدار بسیار کمی آب در این سیارات مشاهده شده که بسیار تعجب آور است.

یافتن آب در سیارات دور میتواند نشانه‌ای از وجود حیات در آن سیاره باشد.

دریک دمینگ می‌گوید: هنوز چیزهای زیادی هست که درباره سیارات فراخورشیدی نمی‌دانیم. بنابراین هر یافته دری به سوی کشف راز بوجود آمدن عالم خواهد بود.

"تلسکوپ فضایی هابل" تلسکوپی است که در سال ۱۹۹۰ توسط شاتل دیسکاوری در مدار گردش قرار گرفت. مکان هابل بالای جو زمین است. تمام فعالیت‌های تلسکوپ فضایی هابل 24 ساعته توسط پایگاه‌های زمینی کنترل می‌شوند.

مکان هابل بالای جو زمین است. و با چشم های قدرتمندش با کیفیت ترین تصاویر را از عالم برای ما فرستاده است.