این مطلب به نقل از رضا جدیدی مشاور کنکور تجربی آورده شده است.(می توانید برای مطالعه ی دیگر مطالب به منبعی که در انتهای این مطلب آورده شده مراجعه نمایید).
بسیاری از روانشناسان در پاسخ به این سوال که چرا موفق نمی شویم،عمری را صرف کرده اند و هزاران مقاله در این خصوص نوشته اند و فقط یک علت وجود دارد که کسی موفق می شود و دیگری نه.

علت تمام ناکامی ها و شکست های ما فقط و فقط این است که ضمیر ناخودآگاه ما شکست را پذیرفته است.
همه ی ما می بازیم چون از درون باخت را پذیرفته ایم.
شاگردی داشتم در درس زیست شناسی کمتر از 80 درصد نمی زد ولی همواره در دل خود فقط آرزوی رتبه ایی را می کرد که بتواند در دانشگاه شیراز قبول شود زیرا او از درون خود را برای بدست آوردن رتبه ی یک عاجز می دید.
او درصد های فوق العاده ایی داشت اما همواره خود را برای کسب رتبه ی برتر ناکام تصور می کرد.در نهایت او به همان دانشگاه شیراز رسید.

از کوزه همان برون طراود که در اوست:
وقتی تو شهامت موفقیت را نداری قطعا به پیروزی نمی رسی.وقتی شب و روز به ناکامی فکر می کنی و فقط در ذهنت صحنه های شکست را بازسازی می کنی قطعا شکست می خوری.
ما موفق نمی شویم چون ظرفیت موفقیت را در درون خود بوجود نیاوردیم.
اولین گام ایجاد ظرفیت در درونتان این است که بتوانید در تفکرات خود موفقیت را ببینید.
کسی که شهامت رویا پردازی ندارد جطور می خواهد موفق شود؟؟؟
ابتدا جرات کنید و سپس راه رسیدن را خواهید یافت.
منبع:
http://kolbeyemoshavere.mihanblog.com