سلام.کسانی که تو سایت اظهار نظر می کنید خیلی خوشبینانه فکر می کنید
میگید پایین 40000
میشه پرستاری قبول شد با کسی که انتخاب رشته میکنه تماس داشتم گفت: شمایی که رتبت31836:رتبه کل در سهمیه، رتبه کشوری:103331، منطقه 3، تراز6225راز .نمیتونی پرستاری اطراف مثل بندرگز یا علی آباد گرگان قبول شی احتمال خیلی خیلی پایینه. سال بعد دیگه نمیخونم. اینجور هم نیست نهایتش میگن تا 12-13000 میگیرین. دوباره درس این بچه ها رو خوندن برام سخته . گفتم زیاد خوشبین نباشن اونایی که مثل منن . مخصوصا ماهایی که بسیج فعال نیستیم یا یکی مثل من مشمول سابقه تحصیلی هم نمیشیم.