من تازه کنکور کاردانی دادم.یکی بگه اخرین رتبه لازم برای قبولی تو دانشگاه دولتی برای نقشه کشی معماری چیه؟کسی تو اشناهاتون هست؟