کسی از تبریز هست که برای ریاضی و فیزیک تجربی کلاس بره؟ اگه خصوصی هم باشه مهم نیست فقط معرفی کنین؟