کیت برد هوشمند Pen Grand Master 110
PGM 110 سامانه هوشمند سازي تصوير ديتا پروژکتور و نمايشگرهاي LCD مي باشد که در کنار هر نوع ديتا پروژکتور قرار مي گيرد و تصوير ديتا پروژکتور روي هر سطحي (مانند ديوار، پرده نمايش و يا وايت برد معمولي ) را هوشمند کرده و فراتر از يک برد هوشمند عمل مي کند.
کیت برد هوشمند PGM EZ
PGM EZ با قابليت هاي ذيل با هدف استفاده در کلاس هاي درس ارائه شده است:
• تنظیمات اولیه PGM EZ اتوماتیک بوده و شناسایی صفحه نمایش به صورت اتوماتیک در کمتر از 10 ثانیه انجام می شود لذا نیاز به انجام هیچ گونه تنظیم دستی و یا فشار دادن نقاط با نوک قلم نمی باشد.
کیت هوشمند Magon
کیت هوشمند Magon با طراحی جدید همراه با راهنمای نصب فارسی
• سرعت بالا
• کابل 10 متری USB
• دوقلم فلزی
• دو پایه سقفی فلزی و نصب واقعا بدون مشکل