اقتصاد خرد:
- منبع تشریحی: اقتصاد خرد سالواتره
- منبع تستی: سوالات اقتصاد خرد دکتر تیمور محمدی
اقتصاد کلان:
- منبع تشریحی: اقتصاد کلان جلد ۱ و ۲ تالیف تیمور رحمانی
- منبع تستی: اقتصاد کلان نظریه*ها و مسایل شامل ۹۰۰ تست با پاسخ تشریحی تالیف تیمور رحمانی.
ریاضیات:
- منبع تشریحی: ریاضیات عمومی و کاربردهای آن (۱ و ۲). محمدحسین پورکاظمی
- منبع تستی: مجموعه تست**های ریاضی آزمون کارشناسی ارشد رشته*های اقتصاد، مدیریت و*. .. وحید ناصحی*فر، دکتر عالم تبریز و*. ..».
آمار:
- منبع تشریحی: آمار و احتمالات دکتر جلیلی خشنود و کتاب آمار و احتمالات دکتر محمد آقایی.
- منبع تستی: مجموعه تست**های آمار آزمون کارشناسی ارشد رشته*های اقتصاد و مدیریت و*. .. وحید ناصحی*فر و دکتر عالم تبریز و*. ..
زبان تخصصی:
زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد الهه ستوده*نما.

* نکته: لازم به ذکر است برای آمادگی آزمون*ها و همچنین کنکور سراسری، استفاده از کتاب کار در حد بسیار زیادی لازم می*باشد.
اقتصاد انرژی:
۱- مقدمه*ای بر مفاهیم اقتصاد نفت- دکتر کامبیز پیکارجو.
۲- ترازنامه انرژی- اطلاعات برنامه*ریزی انرژی وزارت نیرو.
۳- آمارهای بانک جهانی در رابطه با انرژی (سال**های گذشته).
۴- آمار و اطلاعات شورای جهانی انرژی.
۵- نشریه Energy Economist (شماره*های گذشته).
۶- نشریه opec (شماره*های گذشته).
اقتصاد خرد: علاوه بر منبع فوق، «اقتصاد خرد، سالواتوره » می*توان کتاب اقتصاد خرد، نوشته فرگوسن رامعرفی کرد.
(برای داوطبانی که از سطح علمی*بالاتری نسبت به منبع تشریحی برخوردارند، کتاب اقتصاد خرد فرگوسن (جلد ۱ و ۲) پیشنهاد می*شود.) عناوین به کار برده شده در برنامه، سر فصل**های کتب معرفی شده هستند. به طوری که به راحتی قابل تشخیص می*باشند.
ریاضیات: نوشته آقای*هادی رنجبران -نشر کتاب دانشگاهی - سر فصل**های کتاب با سر فصل**های مطرح شده در برنامه مطابقت دارد. به طوری که به راحتی قابل تشخیص است. (کتاب ریاضی آقای دکتر پور کاظمی*به عنوان منبع جایگزین قابل طرح است، اما بسیار تشریحی بیان شده و مباحث آزمون ۸ را نیز در بر ندارد. همین طور کتاب آقای دکتر مسعود نیکوکار و بهمن عرب*زاده - انتشارات آزاده - هم قابل جایگزینی است. البته بدون بحث معادلات تفاضلی)
آمار: منبع تشریحی: علاوه بر کتاب آقای دکتر خشنود، کتاب آقای عادل آذر نیز قابل استفاده است و هر دو منبع قابل جانشینی هستند.
زبان: تنها منبع موجود درس زبان تخصصی، کتاب معرفی شده است که چندان کاربردی نیست. لذا لغت*های آورده شده در انتهای کتاب*های تخصصی و پاورقی*ها می*توانند مورد استفاده قرار بگیرند. با توجه به ضریب پایین این درس و ضرایب بالای دروس دیگر و درجه اهمیت بالای آنها نسبت به درس زبان و محدودیت زمانی در جلسات کنکور، مطالعه* این درس در این سطح، تا حدی کارساز است. در ضمن جزوات درسی واحدهای دانشگاهی گذرانده شده در دوره کارشناسی هم منابع قابل توجهی هستند.