خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  1. Top | #1
   مدیر کل

   نمایش مشخصات

   منابع آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 1

   منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۱) منابع مطالعاتی دانشگاه دولتیمدیریت آموزشی: *۱- مدیریت عمومی دکتر علاقه *بند ، انتشارات: روان ۲- مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه*بند، انتشارات: بعثت *۳- مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه*بند، انتشارات: روان. *۴- مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) ترجمه دکتر علاقه*بند، انتشارات: امیرکبیر.۵- رهبری ومدیریت آموزشی دکتر سید محمد میرکمالی، انتشارات: یسطرون.مقدمات برنامه*ریزی آموزشی و درسی: *۱- مقدمه*ای بر برنامه*ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی*پورظهیر، انتشارات: آگاه.*۲-مبانی برنامه*ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش *۳- مبانی برنامه*ریزی آموزشی برنامه*ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف،لوی)، انتشارات: مدرسه.۴- چند مبحث اساسی در برنامه*ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. ۵- دیدگاه*های نو در برنامه*ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ، انتشارات: سمت*۶- فرآیند برنامه*ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه.اصول و فلسفه تعلیم و تربیت :* ۱ ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیر کبیر.*۲ ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب*زاده، انتشارات : آگاه. ۳ ـ فلسفه آموزش و پرورش علی اکبر شعاری نژاد ، انتشارات : امیر کبیر. ۴ ـ آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش ترجمه دکتر فریدون بازرگان (نلر) ، انتشارات : سمت.روش**ها و فنون تدریس: *۱ ـ مهارت*های آموزشی و پرورشی(روش**هاو فنون تدریس)، حسن شعبانی ، انتشارات: سمت. ۲ ـ کلیات روش**ها و فنون تدریس همراه با الگوهای جدید تدریس. ترجمه و تالیف امان*الله صفوی ، انتشارات: معاصر. *۳ ـ الگوهای جدید تدریس (۲۰۰۰)ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی(بروس جویس‎، مارشاویل)، انتشارات : کمال تربیت.روان شناسی تربیتی: *۱ ـ روان*شناسی پرورشی دکتر علی*اکبر سیف، انتشارات : دوران. ۲ ـ مقدمه*ای بر نظریه*های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف ، انتشارات: ویرایش. ۳- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادرینظارت و راهنمایی: *۱ ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی، دکتر نیکنامی*، انتشارات: سمت. *۲ ـ مدیریت و رهبری آموزشی، نوشته کیمبل وایلز، انتشارات: مرکز آموزش مدیریت دولتی ۳- نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه*ریزی آموزشی و درسی) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی (جان وایلز و جوزف باندی) (۲۰۰۰)، انتشارات: کمال تربیت. نظارت و راهنمایی تعلیماتی: کیت اچسون و دامین گال، انتشارات: کمال تربیت، ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگیتکنولوژی آموزشی: *۱ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان، انتشارات : بشری. *۲ ـ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر*هاشم فردانش، انتشارات : سمت. ۳ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات : پیام نور.تعلیم و تربیت اسلامی: *۱ ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر. *۲ ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری انتشارات: دانشگاه تهران. ۳ ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، *دکتر سیدعلی اکبرحسینی ، انتشارات : فرهنگ اسلامی.آمار و روش تحقیق: *۱ ـ احتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات :رشد *۲ ـ روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور ، انتشارات : ویرایش. *۳ ـروش*های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن*زاده ۴- روش*های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات: رشد ۵- روش*های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات: سخن.سنجش و اندازه**گیری: ۱ ـ اصول روان*سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی ، انتشارات : رشد.*۲ ـ روش**های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف، انتشارات : دوران. *۳ ـ اندازه گیری*های روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن ، انتشارات :پارسا.زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته*های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading)زبان تخصصی:۱- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).2- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)منابع مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیمدیریت آموزشی : *۱ ـ مدیریت آموزشی و آموزشگاهی دکتر محمدرضا بهرنگی ، انتشارات : کمال تربیت.* ۲ـ سازمان**ها (سیستم*های حقوقی (خردگرا)، حقیقی (طبیعی) و باز)، (دبلیو، ریچارد اسکات) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات: کمال تربیت.مقدمات برنامه*ریزی آموزشی و درسی: *۱ ـ مقدمه*ای بر برنامه*ریزی آموزشی و درسی دکترعلی تقی پور، انتشارات: آگاه.*۲ ـ مبانی برنامه*ریزی آموزشی، دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش. *۳ ـ مبانی برنامه*ریزی آموزشی برنامه*ریزی درسی مدارس‎، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف.لوی)،، انتتشارات مدرسه. ۴ـ چند مبحث اساسی در برنامه*ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. ۵ ـ دیدگاه*های نو در برنامه*ریزی آموزشی، دکتر فریده مشایخ ، انتشارات: سمت. *۶ ـ فرایند برنامه*ریزی آموزشی، نوشته گروه مشاوران یونسکو. ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسهاصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ۱ ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری، انتشارات : امیر کبیر.۲ ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب زاده، انتشارات : آگاه.روش**ها و فنون تدریس: *۱ ـ الگوهای جدید تدریس (بروس جویس، مارشا ویل)ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی (۲۰۰۰)، انتشارات : کمال تربیت.روان شناسی تربیتی: *۱ ـ روان*شناسی پرورشی دکتر علی*اکبر سیف، انتشارات : دوران. ۲ ـ مقدمه*ای بر نظریه*های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات: ویرایش. ۳- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادرینظارت و راهنمایی: *۱ ـ نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه*ریزی آموزشی و درسی)، (جان وایلز و جوزف باندی) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات : کمال تربیت. *۲ ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی (کاربرد فنون کلینیکی در نظارت، راهنمایی، کارورزی و آموزش**های پیش و ضمن خدمت معلم)، (کیت اچسون و دامین گال) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات : کمال تربیت.تکنولوژی آموزشی: *۱ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان ، انتشارات : بشری. *۲ ـ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر*هاشم فردانش ، انتشارات : سمت. ۳ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات : پیام نور.تعلیم و تربیت اسلامی: *۱ ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر. *۲ ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات : دانشگاه تهران. ۳ ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، *دکتر سیدعلی اکبرحسینی، انتشارات : فرهنگ اسلامی.آمار و روش تحقیق: *۱ ـ روش**های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی ودکتر جعفر نجفی زند، انتشارات : سخن.*۲ ـ روش**های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات : سخن. *۳ ـ روش*های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن زاده ۴ ـاحتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات: رشد.۵- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، انتشارات : ویرایش.سنجش و اندازه**گیری: ۱ ـ اصول روان*سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی ، انتشارات : رشد.۲ ـ اندازه گیری*های روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن، انتشارات: پارسا.زبان عمومی: زبان عمومی کلیه رشته*های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش.زبان تخصصی:۱- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).2- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)لازم به ذکر است منابع مطالعاتی که با علامت ستاره مشخص شده*اند از اهمیت بیشتری برخوردار می*باشند و در اولویت قرار دارند. فربد فدایی، روان*شناسی رشد- زندن- ترجمه دکتر گنجی- انتشارات بعثت، روان*شناسی نوجوانی و جوانی- دکتر احدی و جمهری- انتشارات ققنوسروان*شناسی عمومی:منابع اصلی: زمینه**ی روان*شناسی- سانتراک – انتشارات رسا، زمینه*ی روان*شناسی- اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد، جلد ۱ و ۲ . انشارات رشدمنابع تکمیلی: زمینه*ی روان*شناسی دکتر محمد پارسازبان تخصصی:انتشارات سمت ۱- English for students of educational technology. Mansur Kooshaانتشارات سمت ۲- English For students of educational administration - Mansur Kooshaانتشارات سمت ۳- Reading in psychology . kianoosh Hashemian.زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته*های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش

  2. Top | #2
   کاربر باسابقه

   bache-mosbat
   نمایش مشخصات
   منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۱)
   منابع مطالعاتی دانشگاه دولتی
   مدیریت آموزشی:
   *۱- مدیریت عمومی دکتر علاقه *بند ، انتشارات: روان ۲- مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه*بند، انتشارات: بعثت *۳- مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه*بند، انتشارات: روان. *۴- مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) ترجمه دکتر علاقه*بند، انتشارات: امیرکبیر.۵- رهبری ومدیریت آموزشی دکتر سید محمد میرکمالی، انتشارات: یسطرون.

   مقدمات برنامه*ریزی آموزشی و درسی:

   *۱- مقدمه*ای بر برنامه*ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی*پورظهیر، انتشارات: آگاه.*۲-مبانی برنامه*ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش *۳- مبانی برنامه*ریزی آموزشی برنامه*ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف،لوی)، انتشارات: مدرسه.۴- چند مبحث اساسی در برنامه*ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. ۵- دیدگاه*های نو در برنامه*ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ، انتشارات: سمت*۶- فرآیند برنامه*ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه.


   اصول و فلسفه تعلیم و تربیت :

   * ۱ ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیر کبیر.*۲ ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب*زاده، انتشارات : آگاه. ۳ ـ فلسفه آموزش و پرورش علی اکبر شعاری نژاد ، انتشارات : امیر کبیر. ۴ ـ آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش ترجمه دکتر فریدون بازرگان (نلر) ، انتشارات : سمت.روش**ها و فنون تدریس: *۱ ـ مهارت*های آموزشی و پرورشی(روش**هاو فنون تدریس)، حسن شعبانی ، انتشارات: سمت. ۲ ـ کلیات روش**ها و فنون تدریس همراه با الگوهای جدید تدریس. ترجمه و تالیف امان*الله صفوی ، انتشارات: معاصر. *۳ ـ الگوهای جدید تدریس (۲۰۰۰)ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی(بروس جویس‎، مارشاویل)، انتشارات : کمال تربیت


   .روان شناسی تربیتی:

   *۱ ـ روان*شناسی پرورشی دکتر علی*اکبر سیف، انتشارات : دوران. ۲ ـ مقدمه*ای بر نظریه*های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف ، انتشارات: ویرایش. ۳- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادری


   نظارت و راهنمایی:

   *۱ ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی، دکتر نیکنامی*، انتشارات: سمت. *۲ ـ مدیریت و رهبری آموزشی، نوشته کیمبل وایلز، انتشارات: مرکز آموزش مدیریت دولتی ۳- نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه*ریزی آموزشی و درسی) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی (جان وایلز و جوزف باندی) (۲۰۰۰)، انتشارات: کمال تربیت. نظارت و راهنمایی تعلیماتی: کیت اچسون و دامین گال، انتشارات: کمال تربیت، ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی


   تکنولوژی آموزشی:

   *۱ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان، انتشارات : بشری. *۲ ـ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر*هاشم فردانش، انتشارات : سمت. ۳ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات : پیام نور.


   تعلیم و تربیت اسلامی:

   *۱ ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر. *۲ ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری انتشارات: دانشگاه تهران. ۳ ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، *دکتر سیدعلی اکبرحسینی ، انتشارات : فرهنگ اسلامی.


   آمار و روش تحقیق:

   *۱ ـ احتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات :رشد *۲ ـ روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور ، انتشارات : ویرایش. *۳ ـروش*های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن*زاده ۴- روش*های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات: رشد ۵- روش*های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات: سخن.


   سنجش و اندازه**گیری:

   ۱ ـ اصول روان*سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی ، انتشارات : رشد.*۲ ـ روش**های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف، انتشارات : دوران. *۳ ـ اندازه گیری*های روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن ، انتشارات :پارسا.


   زبان عمومی:

   ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته*های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading)زبان تخصصی:۱- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).2- English for students of
   Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)


   منابع مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی


   مدیریت آموزشی :

   *۱ ـ مدیریت آموزشی و آموزشگاهی دکتر محمدرضا بهرنگی ، انتشارات : کمال تربیت.* ۲ـ سازمان**ها (سیستم*های حقوقی (خردگرا)، حقیقی (طبیعی) و باز)، (دبلیو، ریچارد اسکات) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات: کمال تربیت.


   مقدمات برنامه*ریزی آموزشی و درسی:

   *۱ ـ مقدمه*ای بر برنامه*ریزی آموزشی و درسی دکترعلی تقی پور، انتشارات: آگاه.*۲ ـ مبانی برنامه*ریزی آموزشی، دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش. *۳ ـ مبانی برنامه*ریزی آموزشی برنامه*ریزی درسی مدارس‎، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف.لوی)،، انتتشارات مدرسه. ۴ـ چند مبحث اساسی در برنامه*ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. ۵ ـ دیدگاه*های نو در برنامه*ریزی آموزشی، دکتر فریده مشایخ ، انتشارات: سمت. *۶ ـ فرایند برنامه*ریزی آموزشی، نوشته گروه مشاوران یونسکو. ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه


   اصول و فلسفه تعلیم و تربیت:

   ۱ ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری، انتشارات : امیر کبیر.۲ ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب زاده، انتشارات : آگاه.روش**ها و فنون تدریس: *۱ ـ الگوهای جدید تدریس (بروس جویس، مارشا ویل)ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی (۲۰۰۰)، انتشارات : کمال تربیت.


   روان شناسی تربیتی:

   *۱ ـ روان*شناسی پرورشی دکتر علی*اکبر سیف، انتشارات : دوران. ۲ ـ مقدمه*ای بر نظریه*های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات: ویرایش. ۳- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادری


   نظارت و راهنمایی:

   *۱ ـ نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه*ریزی آموزشی و درسی)، (جان وایلز و جوزف باندی) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات : کمال تربیت. *۲ ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی (کاربرد فنون کلینیکی در نظارت، راهنمایی، کارورزی و آموزش**های پیش و ضمن خدمت معلم)، (کیت اچسون و دامین گال) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات : کمال تربیت.


   تکنولوژی آموزشی:

   *۱ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان ، انتشارات : بشری. *۲ ـ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر*هاشم فردانش ، انتشارات : سمت. ۳ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات :


   پیام نور.


   تعلیم و تربیت اسلامی:

   *۱ ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر. *۲ ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات : دانشگاه تهران. ۳ ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، *دکتر سیدعلی اکبرحسینی، انتشارات : فرهنگ اسلامی.


   آمار و روش تحقیق:

   *۱ ـ روش**های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی ودکتر جعفر نجفی زند، انتشارات : سخن.*۲ ـ روش**های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات : سخن. *۳ ـ روش*های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن زاده ۴ ـاحتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات: رشد.۵- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، انتشارات : ویرایش.


   سنجش و اندازه**گیری:

   ۱ ـ اصول روان*سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی ، انتشارات : رشد.۲ ـ اندازه گیری*های روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن، انتشارات: پارسا.
   زبان عمومی:
   زبان عمومی کلیه رشته*های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش.زبان تخصصی:۱- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).2- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)


   لازم به ذکر است منابع مطالعاتی که با علامت ستاره مشخص شده*اند از اهمیت بیشتری برخوردار می*باشند و در اولویت قرار دارند.


   فربد فدایی، روان*شناسی رشد- زندن- ترجمه دکتر گنجی- انتشارات بعثت، روان*شناسی نوجوانی و جوانی- دکتر احدی و جمهری- انتشارات ققنوسروان*شناسی عمومی:منابع اصلی: زمینه**ی روان*شناسی- سانتراک – انتشارات رسا، زمینه*ی روان*شناسی- اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد، جلد ۱ و ۲ . انشارات رشدمنابع تکمیلی: زمینه*ی روان*شناسی دکتر محمد پارسازبان تخصصی:انتشارات سمت ۱- English for students of educational technology. Mansur Kooshaانتشارات سمت ۲- English For students of educational administration - Mansur Kooshaانتشارات سمت ۳- Reading in psychology . kianoosh Hashemian.


   زبان عمومی:

   ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته*های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
   ادمینستور کانال جهادی پیوند در پیام رسان سروش با لینک http://sapp.ir/ap_peyvand

   فعال عرصه ی رسانه

   مدرس سواد فضای مجازی

  3. Top | #3
   کاربر باسابقه

   bache-mosbat
   نمایش مشخصات
   هر سوالی داشتید در خدمتم
   ادمینستور کانال جهادی پیوند در پیام رسان سروش با لینک http://sapp.ir/ap_peyvand

   فعال عرصه ی رسانه

   مدرس سواد فضای مجازی

  4. Top | #4
   کاربر نیمه فعال

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   سلام
   امسال می خوام ارشد برای تکنولوژی آموزشی یا مدیریت آموزشی بخونم
   بنظرتون کتابای مدرسان شریف بهتر نیسنتن؟
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن