سلام من یازدهم تجربی هستم و امتحانات بخاطر کرونا غیر حضوری شده و یجورایی تابستون از خرداد شروع میشه میخواستم بپرسم دوستان اهل فن چطوری این 4 ماهو پیش ببرم
برای منی که یادگیریم ناقصه و برنامه قلمچی فشرده بدون رعایت پیش نیاز ایا خودم برنامه بچینم و تو خونه ازمون بگیرم یا اول یازدهمو تکمیل کنم و بعد طبق ازمون