با سلام
موتور جستجو ایرانی یوز یه سرویس کاربردی ترجمه راه‌اندازی کرده
من حدودا یک ماهی هست که از این سرویس ترجمه برای ترجمه هام استفاده میکنم
به راحتی متن‌های طولانی رو هم ترجمه میکنه
گفتم آدرسش اینجا قرار بدم تا اگر کسی به کارش میومد استفاده کنه:
سرویس ترجمه یوز