گزارش فعالیت واحد حقوقی در اسفند ماه
مطابق تصمیم قبلی هیأت مدیره ، بررسی فضای مجازی شامل سایت های فعال در زمینه عرضه کتب و محصولات آموزشی و کانال های تلگرامی همچنان در دستور کار واحد حقوقی بوده است. در اسفند ماه تعداد ۱۳ سایت و تعداد ۸کانال تلگرامی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و تمامی کتب و جزوات و محصولات آموزشی عرضه شده باذکرجزئیات استخراج ودرجداولی تنظیم شد . لیست های استخراج شده برای ناشرین ذینفع ارسال شده است تا پس از تایید غیر قانونی بودن عرضه آن ها نسبت به اقامه دعوا بر علیه عاملین آن ها اقدام گردد. که در یک مورد از طرف انتشارات محترم مبتکران منجر به طرح شکایت در دادسرای فرهنگ و رسانه بر علیه ده سایت و کانال تلگرامی گردید. که نتایج مثبت یکی از این موارد در سایت انتشارات قابل مشاهده است . در بررسی های پلیس فتا صاحبان این سایت ها و کانال ها شناسایی و به دادسرا معرفی شدند و توسط دادسرا نیز جهت ادای توضیح احضار شده اند. همچنین مطالبی شامل قوانین کاربردی برای ناشران در سایت انجمن قرار داده شده است که مطالعه ی آن ها را به همه ی ناشران گرامی توصیه می نماییم .

ho718ufs172e5e0oes0u.jpg

منبع