حسين ملك معروف به حاج حسين آقا ملك، موسس موزه و كتابخانه ملك به همراه املاك و مستغلات وقف آستان قدس رضوي در سال ۱۳۱۶ مي‌باشد. ملك زادهٔ سده سيزده و درگذشته به سال ۱۳۵۱ هجري خورشيدي، فرزند ارشد حاج محمد كاظم ملك‌التجار بود. ثروتمند بزرگ آذري تبار، زاده تهران و مستقر در مشهد كه خيريات و موقوفات او مشهور است. وسعت موقوفات مرحوم ملك تا حدي است كه فقط آستان قدس رضوي اداره‌اي به نام اداره موقوفات ملك دارد. كتاب‌خانه و موزه‌اي عظيم نيز از وي باقي مانده كه در شهر تهران واقع است. از ديگر كارهاي خيريه او اختصاص دوميليون متر مربع زمين جهت ساخت خانه براي فرهنگيان و واگذاري چند ده‌هزار متر زمين براي پارك عمومي در مشهد است. يكي از ميادين اصلي شهر مشهد ملك‌آباد نام دارد كه در جوار باغ بسيار بزرگي به همين نام قرار گرفته‌است. مشهور است كه مرحوم ملك وارثي از خود به جا نگذاشته‌است.