سلام.میزان شهریه دانشگاه غیرانتفاعی برای رشته حسابداری در یکی از شهرستان های گیلان چقدر هست؟
تقربی هم بگید لطف می کنید