سلام دوستان میخوام شهریور برای دیپلم تجربی اقدام کنم.
برای دروس زیر چند روز مطالعه نیازه برای نمره 20
زیست دو
زیست یک
زمین
عربی
زبان فارسی

باقی دروس نمره هام 19 به بالاست و تطبیق میدم.