سلام .
می خواستم بدونم به نظر شما یه رشته مهندسی تاپ و خوب از نظر درآمد و بازارکار چیه؟؟