براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشكي مشهد؛

واحد بين الملل اقدام به جذب دانشجو مي‌كند


براي سال تحصيلي93-92 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مشهد اقدام به پذيرش دانشجوي ايراني و خارجي مي‌كند.
دكتر توكل افشاري، معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در گفتگو با خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران افزود: يكي از ماموريت‌هاي شعبه‌هاي بين الملل اين است كه دانشجوهايي كه براي ادامه تحصيل به خارج مي‌روند دانشگاه‌هايي كه كيفيت آموزشي پاييني دارند شرايطي فراهم كنند تا در داخل كشور به تحصيل بپردازند.


وي گفت: وزارت بهداشت براي سال تحصيلي 93-92 براي جذب دانشجو در پرديس‌هاي بين المللي ابلاغ كرده است.


وي خاطر نشان كرد: واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي مشهد نيز براي اولين بار براي سال تحصيلي 93-92 اقدام به جذب دانشجو كرده است كه از طريق دفترچه كنكور اعلام مي‌شود./ح