سلام بچه ها
یکی از دوستام این کتابو بهم پیشنهاد کرد منم یه سرچی زدم دیدم تو نت هست با 18 فصل بنظر کامل و خوب میومد
بدرد میخوره عایا؟!