سلام ببخشید اگر تو این انجمن کسی تو دانشگاه های آزاد یا غیرانتفا عی هست در هر رشته ای میشه شهریه ی هر نیم سالشو بگه با تشکر