تونگران دوره و مرور و تستی و این ک کی تموم کنی
تو تا آخرین روز وقت داری پس نگران نباش بخون عالی بخون با دقت و مفهومی بخون تمرکز کن
برای مرور حتما لازم نیس بیای دوباره اون مطلب بخونی ک کافیه قبل از شروع هر مبحث جدید مطالب قبلی در حد10-15 دقیقه با چشم مرور کنی وقتی این کار و دائم انجام بدی مطالب تو ذهنت ثبت میشه
مثلا از درس 1دینی وقتی خوندی تو تایم بعدی دینی اول سریع ی نگاه ب درس گذشته و قسمت های مهمش بنداز البته سعی کن کل مطلب گذشته رو با نگاه مرور کنی روز بعد ک میخوای درس سوم بخونی درس 1و2 رو با نگاه دوره کن همین جور هر چند تا درس مثلا 2تا درس ی مرور کن و برو مطلب جدید مثلا وقتی درس 4 خوندی تایم بعدی ک میشه درس 5 فقط3و4 مرور کن
برای تست خوب تست های سراسری ب عنوان آموزشت بزار در حین این ک درسی میخونی البته این برای ریاضی و فیزیک برای عمومی ها باید وقتی ی مبحث مثل لغت تموم کردی تست هاشو کار کنی