خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 15 از 15
  1. Top | #1
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات

   صفحات مهم کتاب درسی از نظر اشکان هاشمی(کنکور95)

   امشب صفحات مهم از كتاب درسي براي طرح سوْال را اعلام ميكنم
   البته فقط بر أساس تجربه اعلام ميكنم و هيچ تضميني وجود ندارد ولي در ١٠ سال اخير صفحات زير سوْال خيز ترين بوده اند

   صفحات مهمتر زيست ١كتاب درسي (سال دوم):
   ٤،٧،١٠،٢٣،٢٥،٢٨،٢٩،٤٤،٤٥، ٤٨،٤٩،٥٥،٥٦،٥٨،٥٩،٦٣،٧٠،٧ ١،٧٩،٨٠،٨٣،٨٨،٨٩،٩٣،٩٦،٩٧ ،٩٨،١٠٧،١٠٨،١١٥،١١٧،١١٩،١ ٢٥،١٢٦


   صفحات مهمتر زيست٢كتاب درسي(سال سوم)
   ٩،١١،٢٠،٢١،٢٤،٤١،٤٢،٤٦،٤٧ ،٥٢،٥٣،٥٦،٦٠
   ٦٦،٦٧،٧٢،٧٣،٧٤،٧٥،٧٦،٨٢،٨ ٦،٨٧،٨٩،٩٠،
   ٩١،٩٢،٩٣،٩٤،٩٧،١١٠،١١١،١٢ ٦،١٣٤،١٣٥،١٤٥،١٤٦،١٧١،١٧٦ ،١٨٢،١٨٤،١٨٧،١٨٨،١٩٣،١٩٤، ١٩٧،٢٠٥،٢١١،٢١٩،٢٢٠،٢٢٣،٢ ٢٤،٢٢٩،٢٣٤،٢٣٩،٢٤٠،٢٤١،٢٤ ٢،٢٤٥،٢٤٦


   صفحات مهمتر كتاب درسي زيست پيش دانشگاهي:
   ٩،١٠،١٥،١٦،١٧،١٨،٢١،٢٢،٢٣ ،٢٤،٢٥،٣٠،٣٢،٤١،٤٢،٤٣،٥١، ٥٢،٥٣،٥٧،٦٢،٦٣،٦٤،٦٩،٧٠،٧ ٢،٧٤،٧٥،٧٩،٨١،٨٣،٨٤،٩٥،٩٨ ،٩٩،١٠٤،١٠٥،١٠٦،١٠٧،١٠٨،١ ١٥،١١٩،١٢٠،١٢١،١٢٢،١٢٣،١٢ ٤،١٣٤،١٣٥،١٣٦،١٣٧،١٣٨،١٤٣ ،١٤٤،١٤٧،١٤٩،١٥٠،١٥١،١٥٢، ١٥٦،١٥٧،١٥٨،١٥٩،١٦٤،١٦٦،١ ٦٩،١٧٠،١٧١،١٧٢،١٧٣،١٧٤
   فصل ٨ تا ١١ پيش جزوه درسنامه الگو لازم و كافي است و نميتوان صفحه اي را مهمتر دانست.

   صفحات به ترتیب:
   صفحات مهمتر زيست ١كتاب درسي (سال دوم):
   ٤
   ،٧،
   ١٠،
   ٢٣،
   ٢٥،
   ٢٨،
   ٢٩،
   ٤٤،
   ٤٥،
   ٤٨،
   ٤٩،
   ٥٥،
   ٥٦،
   ٥٨،
   ٥٩،
   ٦٣
   ،٧٠
   71
   ٧٩،
   ٨٠،
   ٨٣،
   ٨٨،
   ٨٩،
   ٩٣،
   ٩٦
   97،
   ٩٨،
   ١٠٧،
   ١٠٨،
   ١١٥،
   ١١٧،
   ١١٩،
   ١٢٥
   ،١٢٦


   صفحات مهمتر زيست٢كتاب درسي(سال سوم)
   ٩،
   ١١،
   ٢٠،
   ٢١،
   ٢٤،
   ٤١،
   ٤٢،
   ٤٦،
   ٤٧
   ،٥٢
   ،٥٣
   ،٥٦،
   ٦٠
   ٦٦
   ،٦٧
   ،٧٢
   ،٧٣
   ،٧٤
   ،٧٥
   ،٧٦
   ،٨٢
   86
   ٨٧،
   ٨٩
   ،٩٠،
   ٩١،
   ٩٢
   ،٩٣،
   ٩٤،
   ٩٧،
   ١١٠،
   ١١١،
   ١٢6،
   ١٣٤،
   ١٣٥،
   ١٤٥،
   ١٤٦،
   ١٧١،
   ١٧٦
   ،١٨٢،
   ١٨٤،
   ١٨٧،
   ١٨٨،
   ١٩٣،
   ١٩٤
   ، ١٩٧،
   ٢٠٥،
   ٢١١،
   ٢١٩،
   ٢٢٠،
   ٢٢٣
   224
   ٢٢٩،
   ٢٣٤،
   ٢٣٩،
   ٢٤٠،
   ٢٤١،
   ٢٤ ٢،
   ٢٤٥،
   ٢٤٦


   صفحات مهمتر كتاب درسي زيست پيش دانشگاهي:
   ٩،
   ١٠،
   ١٥،
   ١٦،
   ١٧،
   ١٨،
   ٢١،
   ٢٢،
   ٢٣
   ،٢٤،
   ٢٥،
   ٣٠،
   ٣٢،
   ٤١،
   ٤٢،
   ٤٣،
   ٥١،
   ٥٢،
   ٥٣،
   ٥٧،
   ٦٢
   ،٦٣
   ،٦٤
   ،٦٩،
   ٧٠
   72
   ٧٤،
   ٧٥،
   ٧٩،
   ٨١،
   ٨٣،
   ٨٤،
   ٩٥،
   ٩٨
   ،٩٩،
   ١٠٤،
   ١٠٥،
   ١٠٦،
   ١٠٧،
   108
   115
   ١١٩،
   ١٢٠،
   ١٢١،
   ١٢٢،
   ١٢٣،
   124
   ١٣٤،
   ١٣٥،
   ١٣٦،
   ١٣٧،
   ١٣٨،
   ١٤٣
   ،١٤٤
   ،١٤٧
   ،١٤٩
   ،١٥٠
   ،١٥١،
   ١٥٢،
   ١٥٦
   ،١٥٧
   ،١٥٨،
   ١٥٩،
   ١٦٤،
   ١٦٦
   1٦٩،
   ١٧٠،
   ١٧١،
   ١٧٢،
   ١٧٣،
   ١٧٤
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن
   ویرایش توسط pouria98 : 02 مرداد 1395 در ساعت 11:42

  2. Top | #2
   کاربر باسابقه

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   ممنونم عالی بودن ....خوبی این کار اینه که یه جور قوت قلبه.......مرسی

  3. Top | #3
   aCe
   کاربر نیمه فعال

   Sheytani
   نمایش مشخصات
   عامو ولک چقد صفحه نوشتی دستت طلا  4. Top | #4
   کاربر باسابقه

   Maghror
   نمایش مشخصات
   یک انسان خیری پیدا بشه این صفحات رو به ترتیب بنویسه لطفا
   کسی که میخواهد زنده بماند
   باید مبارزه کند
   و کسی که دست از مبارزه بردارد
   آن هم در جهانی که هستی آن وابسته به مبارزه کردن است لایق زنده ماندن نیست .
   " آدولف هیتلر "


  5. Top | #5
   کاربر اخراجی

   bache-mosbat
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط pouria98 نمایش پست ها
   امشب صفحات مهم از كتاب درسي براي طرح سوْال را اعلام ميكنم
   البته فقط بر أساس تجربه اعلام ميكنم و هيچ تضميني وجود ندارد ولي در ١٠ سال اخير صفحات زير سوْال خيز ترين بوده اند

   صفحات مهمتر زيست ١كتاب درسي (سال دوم):
   ٤،٧،١٠،٢٣،٢٥،٢٨،٢٩،٤٤،٤٥، ٤٨،٤٩،٥٥،٥٦،٥٨،٥٩،٦٣،٧٠،٧ ١،٧٩،٨٠،٨٣،٨٨،٨٩،٩٣،٩٦،٩٧ ،٩٨،١٠٧،١٠٨،١١٥،١١٧،١١٩،١ ٢٥،١٢٦


   صفحات مهمتر زيست٢كتاب درسي(سال سوم)
   ٩،١١،٢٠،٢١،٢٤،٤١،٤٢،٤٦،٤٧ ،٥٢،٥٣،٥٦،٦٠
   ٦٦،٦٧،٧٢،٧٣،٧٤،٧٥،٧٦،٨٢،٨ ٦،٨٧،٨٩،٩٠،
   ٩١،٩٢،٩٣،٩٤،٩٧،١١٠،١١١،١٢ ٦،١٣٤،١٣٥،١٤٥،١٤٦،١٧١،١٧٦ ،١٨٢،١٨٤،١٨٧،١٨٨،١٩٣،١٩٤، ١٩٧،٢٠٥،٢١١،٢١٩،٢٢٠،٢٢٣،٢ ٢٤،٢٢٩،٢٣٤،٢٣٩،٢٤٠،٢٤١،٢٤ ٢،٢٤٥،٢٤٦


   صفحات مهمتر كتاب درسي زيست پيش دانشگاهي:
   ٩،١٠،١٥،١٦،١٧،١٨،٢١،٢٢،٢٣ ،٢٤،٢٥،٣٠،٣٢،٤١،٤٢،٤٣،٥١، ٥٢،٥٣،٥٧،٦٢،٦٣،٦٤،٦٩،٧٠،٧ ٢،٧٤،٧٥،٧٩،٨١،٨٣،٨٤،٩٥،٩٨ ،٩٩،١٠٤،١٠٥،١٠٦،١٠٧،١٠٨،١ ١٥،١١٩،١٢٠،١٢١،١٢٢،١٢٣،١٢ ٤،١٣٤،١٣٥،١٣٦،١٣٧،١٣٨،١٤٣ ،١٤٤،١٤٧،١٤٩،١٥٠،١٥١،١٥٢، ١٥٦،١٥٧،١٥٨،١٥٩،١٦٤،١٦٦،١ ٦٩،١٧٠،١٧١،١٧٢،١٧٣،١٧٤
   فصل ٨ تا ١١ پيش جزوه درسنامه الگو لازم و كافي است و نميتوان صفحه اي را مهمتر دانست.
   داداش اینا همش بچه گول زنیه!!!!زیست ترکیبی شده و چند مورد صحیح!

  6. Top | #6
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط zist200 نمایش پست ها
   داداش اینا همش بچه گول زنیه!!!!زیست ترکیبی شده و چند مورد صحیح!
   داداش بعضیا هستن که خوب نخوندن ، شاید برای اونا مفید باشه
   البته من کاملا متوجه منظورتون هستم اما دادنش ضرری نداره
   نقل قول نوشته اصلی توسط Dr AmiRoFfF نمایش پست ها
   یک انسان خیری پیدا بشه این صفحات رو به ترتیب بنویسه لطفا

   صفحات مهمتر زيست ١كتاب درسي (سال دوم):
   ٤
   ،٧،
   ١٠،
   ٢٣،
   ٢٥،
   ٢٨،
   ٢٩،
   ٤٤،
   ٤٥،
   ٤٨،
   ٤٩،
   ٥٥،
   ٥٦،
   ٥٨،
   ٥٩،
   ٦٣
   ،٧٠
   71
   ٧٩،
   ٨٠،
   ٨٣،
   ٨٨،
   ٨٩،
   ٩٣،
   ٩٦
   97،
   ٩٨،
   ١٠٧،
   ١٠٨،
   ١١٥،
   ١١٧،
   ١١٩،
   ١٢٥
   ،١٢٦


   صفحات مهمتر زيست٢كتاب درسي(سال سوم)
   ٩،
   ١١،
   ٢٠،
   ٢١،
   ٢٤،
   ٤١،
   ٤٢،
   ٤٦،
   ٤٧
   ،٥٢
   ،٥٣
   ،٥٦،
   ٦٠
   ٦٦
   ،٦٧
   ،٧٢
   ،٧٣
   ،٧٤
   ،٧٥
   ،٧٦
   ،٨٢
   86
   ٨٧،
   ٨٩
   ،٩٠،
   ٩١،
   ٩٢
   ،٩٣،
   ٩٤،
   ٩٧،
   ١١٠،
   ١١١،
   ١٢6،
   ١٣٤،
   ١٣٥،
   ١٤٥،
   ١٤٦،
   ١٧١،
   ١٧٦
   ،١٨٢،
   ١٨٤،
   ١٨٧،
   ١٨٨،
   ١٩٣،
   ١٩٤
   ، ١٩٧،
   ٢٠٥،
   ٢١١،
   ٢١٩،
   ٢٢٠،
   ٢٢٣
   224
   ٢٢٩،
   ٢٣٤،
   ٢٣٩،
   ٢٤٠،
   ٢٤١،
   ٢٤ ٢،
   ٢٤٥،
   ٢٤٦


   صفحات مهمتر كتاب درسي زيست پيش دانشگاهي:
   ٩،
   ١٠،
   ١٥،
   ١٦،
   ١٧،
   ١٨،
   ٢١،
   ٢٢،
   ٢٣
   ،٢٤،
   ٢٥،
   ٣٠،
   ٣٢،
   ٤١،
   ٤٢،
   ٤٣،
   ٥١،
   ٥٢،
   ٥٣،
   ٥٧،
   ٦٢
   ،٦٣
   ،٦٤
   ،٦٩،
   ٧٠
   72
   ٧٤،
   ٧٥،
   ٧٩،
   ٨١،
   ٨٣،
   ٨٤،
   ٩٥،
   ٩٨
   ،٩٩،
   ١٠٤،
   ١٠٥،
   ١٠٦،
   ١٠٧،
   108
   115
   ١١٩،
   ١٢٠،
   ١٢١،
   ١٢٢،
   ١٢٣،
   124
   ١٣٤،
   ١٣٥،
   ١٣٦،
   ١٣٧،
   ١٣٨،
   ١٤٣
   ،١٤٤
   ،١٤٧
   ،١٤٩
   ،١٥٠
   ،١٥١،
   ١٥٢،
   ١٥٦
   ،١٥٧
   ،١٥٨،
   ١٥٩،
   ١٦٤،
   ١٦٦
   1٦٩،
   ١٧٠،
   ١٧١،
   ١٧٢،
   ١٧٣،
   ١٧٤
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  7. Top | #7
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  8. Top | #8
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط pouria98 نمایش پست ها

   دم خدای جذابیت داغ

  9. Top | #9
   کاربر انجمن

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   خیلی خوب بود بخاطر اینکه اون صفحه ها رو میشه با دقت بیشتر از بقیه خوند حداقل
   ولی زیست ترکیبیه

  10. Top | #10
   کاربر انجمن

   Halam-Bade
   نمایش مشخصات
   عالیه ممنون

  11. Top | #11
   کاربر فعال

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   دوستان یه سوال
   آزمون های موج آزمون الگو به کنکور نزدیک تره یا آزمونای آزمون خیلی سبز!؟ چون من آزمونای الگو رو بالاتر از هدف گذاری خودم میزنم اما آزمون های خیلی سبز یه کم پایین تر آزمونای خیلی سبز در سطح کنکور و بالاتره یا آزمونای الگو در سطح و پایین تره جواب بدین

  12. Top | #12
   کاربر باسابقه

   Maghror
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط pouria98 نمایش پست ها
   امشب صفحات مهم از كتاب درسي براي طرح سوْال را اعلام ميكنم
   البته فقط بر أساس تجربه اعلام ميكنم و هيچ تضميني وجود ندارد ولي در ١٠ سال اخير صفحات زير سوْال خيز ترين بوده اند

   صفحات مهمتر زيست ١كتاب درسي (سال دوم):
   ٤،٧،١٠،٢٣،٢٥،٢٨،٢٩،٤٤،٤٥، ٤٨،٤٩،٥٥،٥٦،٥٨،٥٩،٦٣،٧٠،٧ ١،٧٩،٨٠،٨٣،٨٨،٨٩،٩٣،٩٦،٩٧ ،٩٨،١٠٧،١٠٨،١١٥،١١٧،١١٩،١ ٢٥،١٢٦


   صفحات مهمتر زيست٢كتاب درسي(سال سوم)
   ٩،١١،٢٠،٢١،٢٤،٤١،٤٢،٤٦،٤٧ ،٥٢،٥٣،٥٦،٦٠
   ٦٦،٦٧،٧٢،٧٣،٧٤،٧٥،٧٦،٨٢،٨ ٦،٨٧،٨٩،٩٠،
   ٩١،٩٢،٩٣،٩٤،٩٧،١١٠،١١١،١٢ ٦،١٣٤،١٣٥،١٤٥،١٤٦،١٧١،١٧٦ ،١٨٢،١٨٤،١٨٧،١٨٨،١٩٣،١٩٤، ١٩٧،٢٠٥،٢١١،٢١٩،٢٢٠،٢٢٣،٢ ٢٤،٢٢٩،٢٣٤،٢٣٩،٢٤٠،٢٤١،٢٤ ٢،٢٤٥،٢٤٦


   صفحات مهمتر كتاب درسي زيست پيش دانشگاهي:
   ٩،١٠،١٥،١٦،١٧،١٨،٢١،٢٢،٢٣ ،٢٤،٢٥،٣٠،٣٢،٤١،٤٢،٤٣،٥١، ٥٢،٥٣،٥٧،٦٢،٦٣،٦٤،٦٩،٧٠،٧ ٢،٧٤،٧٥،٧٩،٨١،٨٣،٨٤،٩٥،٩٨ ،٩٩،١٠٤،١٠٥،١٠٦،١٠٧،١٠٨،١ ١٥،١١٩،١٢٠،١٢١،١٢٢،١٢٣،١٢ ٤،١٣٤،١٣٥،١٣٦،١٣٧،١٣٨،١٤٣ ،١٤٤،١٤٧،١٤٩،١٥٠،١٥١،١٥٢، ١٥٦،١٥٧،١٥٨،١٥٩،١٦٤،١٦٦،١ ٦٩،١٧٠،١٧١،١٧٢،١٧٣،١٧٤
   فصل ٨ تا ١١ پيش جزوه درسنامه الگو لازم و كافي است و نميتوان صفحه اي را مهمتر دانست.
   هرکی خودش ی دور زیست خونده باشه خوب میدونه چیا مهمه چیا نیست

  13. Top | #13
   کاربر انجمن

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   کل صفحات زیست مهمن ولی باز دمش گرم

  14. Top | #14
   کاربر فعال

   Sheytani
   نمایش مشخصات
   داشتم راجع به مطالب همایشش سرچ میکردم.گرونه 500 تومن

   با دلام*_*
  15. Top | #15
   کاربر فعال

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   من زیست سومم چاپ ٩٣ هس ؟ حالا صفحاتش با اینایی که اشکان(^__^) نوشته یکیه ؟

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن