سلام بچه ها طاعاتتون قبول

تو صفحه شخصیم تو سایت سنجش اونحایی که سوال میکنی و جواب میدن سوال هایی که پارسال و شاید۹۳ پرسیدم همشون حذف شده کسی هست ازتون همینطوری شده باشه براش؟ خود سیستمشون حذف کرده ب نظرتون؟