سلام دوستان اینم چند جزوه از دکتر رحیمی

منبع : کنکور

رده بندی جانداران

شجره نامه

سوالات ژنتیک

شارش

ویروس و باکتری

آغازیان

جمع بندی نام ها و سال ها konkursara. blogfa.com

زیست ۲ بیست مخصوص نهایی

امیدوارم مفید واقع بشه