درود.من سال دوم رو تست نزدم و الانم یادم رفته مطالبشو
همچنین سال سوم
حالا من موندم و یه تابستون و سال چهارم
باید چه کار کنم