سلا ممنون میشم راهنمایی کنید


سال دومیه ک کنکور میدم تجدیدی دارم بنا ب دلایلی نمیتونم خرداد کنکور بدم با وجود مصوبه جدید واسه تاثیر معدل مشکل پیدامیکنم؟