نقل قول نوشته اصلی توسط Parlooo نمایش پست ها
مَمَد چه قدر مطمئنی که میتونی خودت بدون مدرسه

ادامه دار بخونی ؟

در ضمن مدارس منطقه محروم شرف دارن به پلنگ خونه های شهرای بزرگ .

شاید وضعیت بد باشه براتون اما به مراتب پلنگ خونه ها بدترن

پس همچین دنبال بهانه و دلیل و برهان برای بد بودن وضعیتتون نباشین
سجاد، شما بچه کلان شهر و منطقه یکی ! قطعاً نمیتونی اوضاع ما رو تصور کنی !
به هر حال هر کسی از حال و احوال و اوضاع مدرسه و خودش آگاهه !