خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
  نمایش نتایج: از 16 به 28 از 28
  1. Top | #16
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون١٤
   مبحث:جانوران -اغازيان-قارچ
   زمان :٢٠دقيقه

   ١)در نام علمي گرگ ، قسمت Canisبرخلاف lupus چند خزانه ژنتيكي دارد.

   ٢)هر جانداري كه مواد سنگدان را ابتدا وارد روده
   ميكند،در قلب خود منافذ دريچه دار براي ورود خون ،ندارد.

   ٣)هر جانداري كه با ميتوز، گامت نر تاژك دار ايجاد ميكند،گامت ماده ان گونه نيز محصول ميتوز است

   ٤)در گاو ،غذائي كه براي دومين بار از مري عبور كرده است ، ابتدا به هزارلابراي جذب اب و سپس به قسمت پر انزيم وارد ميشود

   ٥)جانوري كه ساده ترين سيستم عصبي مركزي را دارد،توسط سلول رنگيزه دار،شدت و جهت نور را تعيين ميكند.

   ٦)در مارماهي برخلاف مار ابي ،خون خارج شده از قلب ، فقط به دوطرف سر جانور ميرود.

   ٧)وال برخلاف ماهي خاردار ولي همانند غازوحشي ميتواند ماده دفعي نيتروژن دار را مدتي در بدن نگه دارد.

   ٨)كرم ابريشم همانند پروانه ابريشم ،طناب عصبي شكمي دارد ولي برخلاف ان تنفس پوستي دارد

   ٩)جانوري كه در هنگام دم هواي تازه زيادي را وارد ششها نميكند،اندازه نسبي مغز انها نسبت به وزن انها زياد است.

   ١٠)هرقارچ پرسلولي كه هر هاگ ان حاصل مستقيم تقسيم ميتوز است،درشرايط نامساعد ،اسكوكارپ را قبل از زيگوت ايجاد ميكند.

   ١١)هر كپكي كه به صورت رشته بدون ديواره عرضي ميباشد،گامتهايش با تقسيمي بدون قدرت جداكردن اللهاايجاد ميشوند.

   ١٢)دركاهوي دريايي وكلاميدوموناس ،هر سلول متحركي كه محصول ميتوز باشد،توانايي همجوشي دارد.

   ١٣محل توليد اوليه مروزوييت چرخه مالاريا ،ميتواند در ازبين بردن برخي عوامل بيماريهاي درون خون انسان مؤثر باشد.

   ١٤)گلسنگ بدليل توانايي توليد نيترات درمتابوليسم خود ،نقش كليدي در ايجاد اكوسيستم دارد.

   ١٥)در قارچ فنجاني ،سلول انتهائي نخينه هاي دو هسته اي ،قسمت داراي تقسيم ميوزرا ايجاد ميكند.

   پاسخ صوتی:
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  2. Top | #17
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون ١٥
   مبحث:فصل ٩،١٠ سوم
   گياهي فصل٣دوم
   فصل ٩ پيش دانشگاهي
   ١٥ سوْال با ٢٠ دقيقه زمان

   ١)در گياهان دانه دار برخلاف گياهان إنتريدي دار ،لوله گرده و تخمزا در بخش ماده ايجاد ميشود.

   ٢)دانه اي كه حاوي رويان با دو نوع برگ ميباشد ،بال ياالبومن ندارد.

   ٣)رشد قطري ساقه جوان ذرت ،در پي افزايش حجم سلولهاي حاصل از مريستم راسي ميباشد.

   ٤)در مقطع عرضي ساقه مركباتي كه شش سال رشد پسين دارند ،در فاصله بين دو كامبيوم ،صفحه غربالي و صفحه منفذ دار ديده ميشود.

   ٥)در گياهان هر هورمون محرك رشدي كه علاوه بر بخش رويشي در بخش زايشي نيز توليد ميشود باعث نمو ميوه و جوانه زني ميشود.

   ٦)گياهان بسياري از پاسخهاي خود به محركهاي محيطي را با هورمونها شروع ميكنند .

   ٧)دربين نهاندانگان ، بيشترين و كمترين نسبت حجمي پوست به استوانه مركزي بترتيب در ريشه دولپه أيها و ساقه تك لپه أيها وجود دارد.

   ٨)ويروييد و عامل گال برخلاف كپك هاي مخاطي ميتوانندمحرك ترشح هورموني از اغلب بافتهاي گياهي شوند.

   ٩)فيبر و أشعه مغزي ساقه بخشي از بافت زمينه اي ميباشد كه بويژه در نزديكي بافت هادي ديده ميشوند.

   ١٠)منشا تشكيل كرك و سلول نگهبان ساقه ، پس از فعاليت كامبيوم چوب پنبه ساز از بين ميرود.

   ١١)از هر سلول مولد گرده نارس در كاج برخلاف لوبيا ،چهار گامتوفيت و ٨ انتروزوييد ميتواند ايجاد شود.

   ١٢)در گياهان فاقد سانتريول ،اولين ميتوز سلول تخم همانند ميتوزهاي ايجاد كننده سلولهاي گرده
   رسيده با سيتوكينز نامساوي همراه ميباشد.

   ١٣) ويروسها در چرخه ليتيك برخلاف ليزوژنيك ، داراي همانندسازي مستقل از ميزبان به همراه متابوليسم و كپسيد سازي ميباشند.

   ١٤)استرپتومايسز برخلاف باكتريهايي كه از مواد گوگردي الكترون ميگيرند ، ميتواند از مواد الي طَي تنفس سلولي انرژي بگيرد.

   ١٥)باكتري شوره ساز ميتواند خالص سازي سنگ معدن اورانيوم را برخلاف پاكسازي الودگي هاي شيميايي انجام دهند.

   موفق باشيد
   اشكان هاشمي

   پاسخ صوتی:
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  3. Top | #18
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون١٦
   مبحث : كل گياهي و دو فصل اخر پيش
   تعدادسوال:١٥
   زمان :٢٠ دقيقه
   تاريخ :٤شنبه ١٥ ارديبهشت

   ١)مرحله اصلي زندگي گياه فاقد اوند همانند پيكرجاندار اسكوكارپ دار، از ميتوز هاگ ايجاد ميشود.

   ٢)شرايط محيطي براي انجام تقسيم در زيگوسپور و زيگوسپورانژ برخلاف شرايط لازم براي رويش هاگ در كپك مخاطي پلاسموديومي ميباشد.

   ٣)خروج اب از بين دو سلول نگهبان روزنه به دنبال كاهش طول اين سلولها بوده است .

   ٤)در كاج همانند اگاو ، بذرافشاني هوا فقط از طريق لانها صورت ميگيرد.

   ٥)افزايش پتانسيل اب در پريسيكل نارون به افزايش فشار ريشه اي و صعود شيره خام در تراكييدها كمك ميكند.

   ٦)مروزوييت مالاريا همانند ويروس HIV ميتواند در هر نوع ازسلولهاي موجوددريكي از انواع سلولهاي هماتوكريتي زياد شود.

   ٧)قارچها همانند مهره داران و برخلاف هيدر فقط گوارش برون سلولي را براي مواد غذائي دارند.

   ٨)اگر ژنوتيپ زيگوتها را به صورت AaBbDdدر نظر بگيريم به طور معمول از هر اسپورانژ ريزوپوس برخلاف هر آسك مخمرو زيگوسپورانژ ريزوپوس ،يك نوع هاگ ايجاد ميشود

   ٩)اغازي كه هاگ و گامت تاژكدار دارد، هر سلول ديپلوييد ان ميوز ميكند.

   ١٠)نوع تقسيم زيگوت و سلولهاي حاصل از ان در قارچ فنجاني مشابه تقسيمات مورد نياز توليد گامتوفيت نر لوبيا ازسلول مولد گرده نارس ميباشد.

   ١١) زيگوت در ريزوپوس برخلاف زيگوت قارچ ژله اي و فنجاني در محل توليد ، تقسيم ميوز را انجام نميدهد.

   ١٢)در پوست درخت أفرأي ٥ساله از خارج به داخل ميتوان موم ، سلول تمايزنيافته واكوئل دار و صفحه غربالي را مشاهده كرد.

   ١٣)براي گلدهي زنبق برخلاف بنت قنسول در أوائل تابستان بايد شب بلند رابا كمك فلاش نوري شكست.

   ١٤)نور ميتواند در ايجاد انواع مختلف حركت فعال گياهي تاثير گذار باشد.

   ١٥)بسياري از سلولهاي گياه بالغ ميتوانند همه ژنهاي خود را فعال كنند.

   موفق باشيد

   پاسخ صوتی:
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  4. Top | #19
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون١٧
   مبحث:فصلهاي٦،٧،٨پيش
   تعداد سوْال:١٠
   زمان:١٠ دقيقه
   تاريخ :٢٢/٢/١٣٩٥

   ١)الگوي لجيستيك برخلاف الگوي نمايي ،افزايش تعداد افراد جمعيت را دليلي بر كاهش فوري اهنگ رشد ميداند.

   ٢)افراد دو جمعيت تيره و روشن بيستون بتولاريا ميتوانند در محيط ناهمگن ،تقسيم منابع و رابطه همزيستي برقرار كنند.

   ٣)در ازمايش پاين با حذف ستاره دريايي از دريا ،تنوع زيستي در محيط كم شده و رقابت بين گونه هاي شكار ان زياد ميشود.

   ٤)هر يادگيري كه با يك محرك نشانه شروع شود نوعي الگوي عمل ثابت و به يك شكل در افراد يك گونه ميباشد.

   ٥)در جانوران ،مهمترين عامل در تعيين راهبردهاي توليد مثلي ،هزينه والدين براي توليد مثل و نگهداري از فرزندان ميباشد.

   ٦)بروز انعكاس در شاخك هاي حسي عروس دريايي به حركت مداوم اب،نمونه اي ازساده ترين نوع يادگيري است.

   ٧)در عامل إسهال خوني ،هر مرحله كلي تنفسي كه ATP توليد مي كند،NADH نيز توليد ميكند.

   ٨)در واكنش هاي وابسته به نور گياه اطلسي،توليد NADPH را برخلاف مصرف ماده٥كربنه ميتوان مشاهده كرد.

   ٩)در تنفس سلولي از شروع اكسايش پيروات تا توليد FADH2،تعداد مولكول NADH وCO2 توليدي با هم برابر ميباشد.

   ١٠)تخمير موجب ميشود كه در صورت كمبود اكسيژن نيز،همواره فرايند گليكوليز و ساخت ATPدر سلول زنده به طورمداوم انجام شود.


   خسته نباشيد.

   پاسخ صوتی:
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  5. Top | #20
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون١٨
   تاريخ ٢٩ ارديبهشت ٩٥
   مبحث:پيش٢(فصل٦تا١١)
   تعدادسوال:١٠
   مدت ازمون :١٢ دقيقه

   ١)به طور معمول،دركپك سياه نان هاگهايي كه درشرايط تغيير كرده ومساعد شده ايجادميشوند ،برخلاف ساير هاگهاي ان ، در محل توليد ،ميرويند.

   ٢)هر قارچي كه توليد مثل غيرجنسي شايعتري از نوع جنسي دارد ، قادر به ايجاد ساختار توليد مثلي گرز مانند نميباشد.

   ٣)برخي از اغازيان تك سلولي تاژكدار كه قدرت توليد گامت دارند ،توانايي ايجاد همزيستي با نوعي يوكاريوت هتروتروف دارند.

   ٤)در چرخه كپك پلاسموديومي برخلاف كپك پني سيليوم ،هر رشته ميتواند منشا توليد تعدادي ساقه و كپسول شود.

   ٥)هر اغازي كه گامت تاژك دار دارد ،ميتواندطي دوباره سازي +NAD،انرژي ساخت ريبولوز بيس فسفات را نيز فراهم كند.

   ٦)هر باكتري تثبيت كننده نيتروژن كه از مواد معدني الكترون ساخت مواد الي را ميگيرد ، حاوي كپسول ژله اي پيوسته ميباشد.

   ٧)در چرخه ليتيك همانند چرخه ليزوژنيك باكتريوفاژ نميتواند مستقل از ميزبان همانند سازي كند.

   ٨)از مصرف هر گلوكز ، مرحله اول تخمير الكلي به اندازه هر چرخه كربس قدرت توليد گاز مورد نياز فتوسنتز را دارد.

   ٩)در سلول نگهبان روزنه بنت قنسول ، هر گامي از متابوليسم كه انتقال دهنده الكتروني پرانرژي توليد ميكند،در مجاورتDNAحلقوي انجام ميشود.

   ١٠)هر گياهي كه قادر است در شرايط گرم و خشك با كارايي بالا فتوسنتز كند،ميتواند در هر سلول بين دو اپيدرم برگ ، بدون حضور اكسيژن نيز كمي ATPبسازد.

   خسته نباشيد .

   پاسخ صوتی:
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  6. Top | #21
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون ١٩
   تاريخ : ٥ خرداد ١٣٩٥
   مبحث: كل پيش ١
   تعداد سوْال :١٠
   مدت ازمون :١٢ دقيقه

   ١)هر جهش نقطه اي ،همواره موجب تغيير در مولكولهاي حاصل از رونويسي ايجاد ميكند .

   ٢)در ECOLI ,پس از اتصال پروتيين تنظيم كننده به عامل تنظيم كننده ، راه انداز توسط انزيم رونويسي كننده شناسايي ميشود.

   ٣)در مرحله اي از ترجمه كه پيوند پپتيدي برقرار ميشود ،برخلاف مراحل ديگر دو tRNA همزمان در ريبوزوم وجود دارد.

   ٤) وكتورهاي بكار رفته در مهندسي ژنتيك از طريق شليك مستقيم به سلولهاي ميزبان وارد نميشوند.

   ٥)در پتيالين برخلاف پيك دوم گلوكاگون و انزيمهاي غير پروتييني ،نوكلئوتيد وجود ندارد.

   ٦)هر ميكروسفري كه حاوي مولكول خود همانندساز است،غشاي دولايه اي دارد.

   ٧)جهش در شرايطي ميتواند سبب سازش پذيري فرد شود ولي جهت و مقدار تغييرات را تعيين نميكند.

   ٨)هر دورگه زيستايي همانند دورگه نازايي توانايي تكثير ژنهاي والدين خود را دارد .

   ٩)هر عاملي كه بر تنوع افراد جمعيت مؤثر است ،قطعا در تغيير خزانه ژني جمعيت ،نقش أساسي دارد.

   ١٠)در جمعيتي تعادلي كه فراواني ناخالص ها ، سه برابر غالب خالص باشد،حدود ٧٠ درصد زنان خالص جامعه ، فنوتيپ مغلوب دارند.

   خسته نباشيد

   پاسخ صوتی:
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  7. Top | #22
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون ٢٠
   تاريخ :١٢خرداد ١٣٩٥
   مبحث:كل كتاب پيش دانشگاهي
   تعداد سوْال :١٥
   مدت :١٥ دقيقه

   ١)عامل تغيير دهنده ساختار ژني جمعيت ،نميتواند جهت تغيير گونه را تعيين كند.

   ٢)هر رويان جانوري شامل يك دم ،چهار جوانه و يك حفره گلويي ميباشد.

   ٣)در اثر انقراضها ، محيط هايي كه زماني زيستگاه جانداران بوده اند ،يك باره خالي شده اند.

   ٤)هدف از افزودن ژنهاي انسان در دام ، اغلب اين است كه پروتيين هاي پيچيده انساني در شير دام ظاهر شوند.

   ٥)سلولهاي يوكاريوتي فاقد اپران هستند ولي سلول هايي با فرصت بيشتر براي تنظيم بيان ژن نسبت به پروكاريوت ها دارند.

   ٦)اسيدريبونوكلييك هاي هاي اوليه همزمان با خودهمانند سازي ، توانستند ساخته شدن پروتيين هاي ويژه اي را سازمان دهي كنند.

   ٧)در گونه زايي گل مغربي ها برخلاف گونه زايي مارمولك هاي شاخدار امريكا ، جدايي توليدمثلي و گونه زايي در يك نسل رخ داده است.

   ٨) الگوي لجيستيك برخلاف الگوي نمايي ، كاهش تراكم را همواره به نفع افراد نميداند ولي هر دو الگو رشد جمعيت را پيوسته ميدانند.

   ٩)عامل شكل دهنده به جوامع زيستي ،بدون تقسيم منابع سبب انقراض ميشود.

   ١٠)رفتار غريزي برخلاف يادگيري ،فقط متاثر از ژن ميباشد و محيط در شكل گيري رفتار نقشي ندارد.

   ١١)در سلول نگهبان روزنه زنبق ،هر گام متابوليسمي كه گيرنده الكتروني را توليد يا مصرف ميكند ،در مجاورت DNA حلقوي ميباشد.

   ١٢)نيشكر و گل ناز براي تثبيت يك مولكول co2 در چرخه كالوين ، انرژي بيشتري از گياه بنت قنسول در هر چرخه مصرف ميكند.

   ١٣)جانداري كه از محصول عمل تثبيت كنندگي ريزوبيوم ،الكترون ميگيرد ،در توليد متيونين در گياهان نقشي دارند.

   ١٤)اغازيان فاقد سلول يا بافت تمايز يافته مانند انچه در اعضاي پرسلولي ساير فرمانروها يافت ميشود ميباشند.

   ١٥)ساختارهاي توليد مثلي همه قارچهاي پرسلولي از رشته هاي بأريك منشعب طويل واجد يا فاقد ديواره ايجاد شده است .


   خسته نباشيد.

   پاسخ صوتی:
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  8. Top | #23
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون ٢١
   تاريخ:١٩ خرداد ١٣٩٥
   مبحث: كل زيست سال دوم
   زمان :١٥ دقيقه

   ١)سلولها از چند نوع مولكول كوچك ،انواع بسياري درشت مولكول ميسازند.

   ٢)در سلولهاي زنده گياهي ، ديواره سلولي مانع منبسط شدن سلول و پاره شدن ان ميشود .

   ٣)تنوع و تفاوتهاي جانوران موجود در گروه گوشت خواران از سگ سانان بيشتر است.

   ٤)تعداد سلولهاي ماهيچه دلتايي برخلاف ماهيچه مثانه ،پس از تولد افزايش نمي يابد ولي حجيم ميشوند.

   ٥)در بافت زمينه اي ساقه نرگس زرد همانند بافت هادي ميتوان سلولهايي با ديواره نازك و فضاي بين سلولي زياد مشاهده كرد.

   ٦)درهر جانوري كه چينه دان دارد، غذا پس از عبور از چينه دان قطعاهضم مكانيكي پيدا ميكند.

   ٧)تكرار حركات موضعي در طول روده بأريك برخلاف تعداد حركات دودي در طول معده متفاوت ميباشد.

   ٨)اگر در جدار قفسه سينه انسان شكافي ايجاد شود هوا به درون شكم مكيده ميشود.

   ٩)هنگام بوجود آمدن قلب در جنين همه تارهاي ماهيچه اي ان قادر به انقباض ذاتي هستند.

   ١٠)در فاصله صداي اول تا دوم قلب انسان ، فشار خون درون ائورت برخلاف بطن راست افزايش پيدا ميكند.

   ١١)طول سلول نگهبان برخلاف طول ديواره مشترك دو سلول نگهبان ،در اثر عمل هورمون ابسيزيك أسيد ، كاهش يافته و سبب كم شدن كشش تعرقي ميشود.

   ١٢)پس از بارگيري ابكشي برخلاف پس از باربرداري ابكشي ، اب بين دو نوع اوند چوبي و ابكش منتقل ميشود.

   ١٣)در حالت طبيعي، ورود بيكربنات به نفرون برخلاف خروج اوره از نفرون به صورت غيرفعال ميباشد .

   ١٤)اعصاب پيكري در فرد بالغ ميتوانند انعكاس تخليه مثانه را با اثر بر اسفنكتر دهانه ميزراه تسهيل يا مهار كند.

   ١٥)مغز استخوان در تنه استخوان بازو در حفره بين سيستم هاي منظم ولي در سر بالايي ان در بين حفره هاي متعدد نامنظم ميباشد.

   پاسخ صوتی:


   ============================

   olgoo.png
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  9. Top | #24
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون٢٢
   تاريخ:٢٦خرداد١٣٩٥
   مبحث:سه فصل اخر هر سه كتاب زيست
   تعداد سوْال ٢٠
   زمان ٢٠ دقيقه

   سوالات عبارتي :درست يا غلط رافقط بفرستيد

   ١)در اغلب مهره داران بالغي كه خون ،پس از تبادلات گازي به قلب بر نميگردد،سرخرگ شكمي با امونياك فراوان وجود دارد.

   ٢)در زمانيكه دريچه هاي سيني شكل باز هستند ،قدرت انقباضي بطنهااز فاصله ثبت Rتا شروع ثبت Tافزايش ميابد .

   ٣)لإيه اي از ريشه كاج كه راهي براي كنترل ورود اب و املاح به درون تراكييد فراهم ميكند ، توسط اندامك داراي كيسه و لوله ساخته ميشود.

   ٤)مواد زائد نيتروژنداردر سرخرگ درون هر هرم كليه از سرخرگ كليوي كمتر ميباشد.

   ٥)️قسمتي از نفرون كه به مواد كربن دار نفوذ ناپذير ميباشد ، توانايي گرفتن مواد زائد را از شبكه دوم مويرگي ندارد.

   ٦)در يك واحد انقباضي عضله خياطه،در انقباض ايزوتونيك ،طول صفحه و نوار روشن كه هر دو ميوزين دار هستند، تغيير ميكند.

   ٧) گياه دولپه اي با رشد زياد ساقه چه جوان در دانه ، داراي اندام رويشي باحركتي در هر زمان و زندگي داراي تكامل همراه با باكتري ميباشد.

   ٨)براي رشد پسين درخت، يك كامبيوم در بافت زمينه اي و ديگري دربين بافت هادي ايجاد ميشود.

   ٩)آسپرژيلوس و ريزوپوس برخلاف پني سيليوم و ريزوبيوم هر كدام داراي يك خزانه ژنتيكي هستند.

   ١٠)هر باكتري كه از مواد گوگردي، الكترون ميگيرد،براي ساخت مواد غذايي كربن دار،وابسته
   به جاندار ديگري نيست.

   ١١)برخي وكتورها داراي أسيد نوكلييكي طويل با پيچ خوردگي زياد در كپسيد و دم خود ميباشند.

   ١٢)در هنگام شروع لقاح و با ورود سر اسپرم به اولين سلول ماده ،ابتدا سلولي با ٥ سانتريول و ٦٩كروماتيد وجود دارد.

   سوالات تستي:گزينه را فقط بفرستيد

   ١٣)هرگياهي كه.....،قطعا.....ندارد.
   ١)گامتوفيت تك جنسي دارد-انتروزوييد غيرمتحرك
   ٢)چندساله چوبي است-دانه تك پوسته اي
   ٣)يك بار گل ميدهد-مريستم پسين در ساقه
   ٤)انتريدي ندارد-قدرت الحاق پروتوپلاستي


   ١٤)هورمون گياهي كه باعث ... ميشود نميتوانددر .....توليد شود.
   ١)رشدجوانه راسي-دانه در حال نمو
   ٢)مهاررشدجوانه جانبي-هنگام تنشهاي محيطي
   ٣)رسيدگي ميوه-رئوس ريشه
   ٤)توليد دوك ميتوز-محل توليد اكسين

   ١٥)در هفته....از نيمه ....دوره جنسي زنان ،مقدارهورمونهاي ....فقط سير نزولي دارند.
   ١)اول-فوليكولي-هيپوفيزي
   ٢)دوم-فوليكولي_تخمداني
   ٣)اول-لوتئالي-هيپوفيزي
   ٤)دوم-لوتئالي-تخمداني

   ١٦)در ماهي از دوره رشد قبل از تولد در انسان كه......صورت ميگيرد،تشكيل.....صورت نميگيرد.
   ١)تشكيل جفت-قلب
   ٢)رشدسريع رويان-نموجسمي و عصبي
   ٣)تشخيص اندامهاي داخلي اصلي-نمو نهايي رويان
   ٤)تشخيص حركات قلب-اوليه همه اندامهاي اصلي

   ١٧)هر يوكاريوت تك سلولي كه....دارد ،توانايي متنوع شدن بدون انجام جهش را در چرخه زندگي خود........ .
   ١)پوسته سيليسي -ندارد
   ٢)توانايي جوانه زدن -دارد
   ٣)برامدگي سيتوپلاسمي-دارد
   ٤)مولكول p680-ندارد

   ١٨)درقارچهاي پرسلولي كه هر دو نوع هاگ جنسي و غير جنسي انها.....تشكيل ميشود،....ندارند.
   ١)درون هاگدان-قدرت استفاده ازجاندار مرده
   ٢)در اثر ميتوز-ادغام نخينه ها
   ٣)در زير چتر-بيماريزايي
   ٤)براي پراكنش -نخينه فاقد ديواره عرضي

   ١٩)هر عامل بيماريزاي جانوري كه ....باشد،......
   ١)فاقدDNA-دراثرتماس باهمنوع خود زيادميشود
   ٢)فاقدDNA و پروتيين -ميتواند ويروييد باشد
   ٣)فاقدRNA و كپسيد-با تغييرشكل سأختاربيماريزايي ميكند
   ٤)كپسيد و داراي ژنوم-با توليدسم،بيماريزايي ميكند

   ٢٠)هرسلول يوكاريوتي ....داري،ميتواند....بسازد
   ١)مژك-دوك. ٢)تاژك-دوك
   ٣)پيلي-هم يوغي. ٤)ديواره-NADH

   پاسخ سوالات عبارتی:

   پاسخ سوالات تستی:
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  10. Top | #25
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون23
   تاريخ:2تیر١٣٩٥
   تعداد سوْال 15
   زمان 15 دقيقه

   1) در موفق ترين مهره داران همانند نخستين جانوران تخم گذار در خشكي سرخرگ هايي با خون غني از اكسيژن در تغذيه قلب نقش دارند .

   2) به طور معمول در انسان بالغ همه پيك هاي شيميايي كه توسط سلول هاي عصبي ساخته ميشوند ، اثر موضعي دارند

   3) هنگامي كه اختلاف پتانسيل دو سوي غشا نورون حركتي در حال كاهش است ميتوان گفت كه اختلاف پتانسيل درون نورون قطعا منفي است .

   4) در هر الگوي نمايي همانند لجستيك قطعا در بخشي از نمودار افزايش رشد ذاتي جمعيت به سرعت صورت ميگيرد

   5)در اثر نوعي انتخاب طبيعي كه در جمعيت سهره هاي كامرون ديده ميشود ميتوان گفت بر اثر سد هاي پس زيگوتي اختلاط ژنتيكي بين افراد منقار بلند و منقار كوتاه به روندي پايدار تبديل نميشود

   6) به طور معمول در انسان بالغ هومون آزاد كننده در پايانه آكسوني برخي نورون ها درون وزيكول ذخيره ميگردد

   7) در طي بلوغmRNA همانند مرحله سوم رونويسي از ژن پروتئين مهار كننده قطعا رونوشت بخش هاي اگزوني در mRNAيافت ميشود

   8) ترشحات سلول هايي كه آنتي ژن ها را خنثي ميكنند فاقد توانايي ايجاد منفذ در غشا هستند
   9) در اولين مراحل سازماندهي سلول همه ي ميكروسفر هاي دارايRNA ميتوانستند از تركيبات الي ديگر كسب انرژي كنند.


   10) هر گاه كه سلول لنفوسيتB اوليه پس از برخورد با آنتي ژن رشد كرده و تقسيم گردد ،هر سلول حاصل كه داراي ژن رمز كننده ي پادتن است ميتواند پروتئين دفاعي نيز سنتز و ترشح كند

   11) در جانور داراي ساده ترين گيرنده ي نوري همانند جاندار داراي ساده ترين گيرنده ي نوري پروتئين هاي اسكلت سلولي سبب پايداري شكل و پوشش هسته ميشوند .

   12) به طور معمول در سلول هاي شبكيه به دنبال افزايش هورمون تيروكسين همواره توليد افزايش مي يابد

   13) در انسان بالغ در مورد ساختاري كه محل دريافت اطلاعات بويايي است نميتوان گفت كه اين ساختار پايين تر از جسم پينه اي قرار دارد

   14) در الگوي عمل ثابت همانند ازمون و خطا در دوره خاصي از زندگي بروز ميكند

   15) به طور معمول در طي مراحل مهندسي ژنتيك در مرحله ي كلون كردن هيچگاه فعاليت آنزيمي با خاصيت شكستن فسفو دي استر صورت نميگيرد.


   پاسخ صوتی:

   نسخه PDF
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  11. Top | #26
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون ٢٤
   تاريخ:٩تير ١٣٩٥
   مبحث:ژنتيك و متابوليسم
   تعداد سوْال :١٠
   زمان :١٤دقيقه

   ١)اولين تقسيم زيگوت در اسپيروژير برخلاف كاهوي دريايي ،قبل از جداكردن كروموزومهاي
   همتا،كروماتيدها به حداكثر فشردگي رسيده اند.

   ٢)از اميزش دو نخود فرنگي صاف و زرد ناخالص در دوصفت ،به احتمال ١/٢،هر نخود صافي ،زرد ناخالص ميباشد.

   ٣)نسبت تعداد رشته پلي نوكلوتيدي اتوزومهاي هاي هسته اسپرماتوسيت ثانويه خروس به تعداد كروماتيد اووم ملخ ,برابر عدد١٢/٦ميباشد.

   ٤)اثر انتخاب طبيعي در محيط ناهمگن در مدت طولاني سبب ازدياد انواع افراطي ها و شرايط مناسب گونه زايي ميشود.

   ٥)هر عامل برهم زننده تعادل جمعيت كه فراواني اللها را به هم نميزند ،فراواني مغلوبها را در جامعه زياد ميكند.

   ٦)از اكسايش هر مولكول پيروات همزمان با توليد اولين ماده ٤ كربنه ،همه co2 هاي ان ازاد شده است.

   ٧)در گياهاني كه ميتوانند بر تنفس نوري غلبه كنند ، در محل تثبيت ثانويه co2،ميتواند رونويسي نيز انجام دهد.

   ٨)از اميزش فردي زال و ناقل هموفيلي با فردي سالم و ناقل زالي ،فرزند هموفيل انها به احتمال ١/٢پسر ابرومشكي ميباشد.

   ٩)جهش مضاعف شدن كروموزومي در هر مرحله اي از چرخه زندگي گل مغربي گونه جديد ازمايش هوگودووري ميتواند رخ دهد.

   ١٠)درگام سه متابوليسمي موجود در سيتوپلاسم سلول نگهبان روزنه اقاقيا همانندساير گامهاي ٣ متابوليسمي ان NADH توليد ميشود.

   پاسخ صوتی:
   ندارد

   mmmmmmmmmmmmmmmm.png
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  12. Top | #27
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   خوب پرونده ازمون های 94-95 هم بسته شد
   اشاالله از اینجا به بعد برای دوستان ازمون های 95-96 رو قرار میدم
   با ارزوی موفقیت برای دوستان گل

   ============================

   ازمون ١
   مبحث : كل دوم و سه فصل اخر پيش
   زمان : ١٠ دقيقه
   تاريخ : ٢٧ مرداد ١٣٩٥

   ١) هر واكنش دهنده زيستي كه پيوند كووالانسي دارد در ريبوزوم ساخته ميشود.

   ٢) اندامك داراي كيسه و لوله با يك انزيم غشايي خود در تنظيم قند خون و سم زدايي شركت ميكند

   ٣) فضاي بين سلولي در راس ساقه گندم برخلاف بافت زير غشاي پايه نفرون حجم كمي دارد .

   ٤) سلولهاي اپيدرمي و مريستم زمينه اي داراي كلروپلاست همگي ديواره غير يكنواخت دارند .

   ٥) هر جانوري كه در معده خود شروع هضم شيميايي و مكانيكي دارد ، قسمت جذب كننده غذا از بطن چپ خون ميگيرد .

   ٦)از بعد ازفاصله ثبت موج p تا ثبت q بتدريج حجم خون بطنها زياد شده و دريچه هاي دهليزي بطني باز ميشوند .

   ٧)هر قسمتي از نفرون كه فقط با انتقال فعال در تشكيل إدرار نقش دارند ، در بخش دانه دار كليه وجود دارد .

   ٨)قارچي كه هاگ جنسي خود را با ميتوز ايجاد ميكند ، ميتواند با هاگ غير جنسي نيز در محيط پراكنش يابد.

   ٩) زيگوسپور كلاميدوموناس برخلاف زئوسپور كاهوي دريايي ميتواند سلول تاژكدار ايجاد ميكند .

   ١٠) عامل ديفتري برخلاف عامل سل با توليد سم بيماريزايي ميكند .

   موفق باشيد

   پاسخ صوتی:
   ندارد


   e9zqfbj7mefwzfuypuni.png
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  13. Top | #28
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ازمون ٢ ويژه كنكور ٩٦
   مبحث : ١پيش و ٣فصل اول زيست دوم
   زمان : 10 دقیقه
   تاریخ :21 مهر 95

   ١)انديشه اوليه يكي از نظريات مهم زيست شناسي در مطالعه ارتباط نقص ژني و نقص انزيمي شكل گرفت.

   ٢)درمسير سنتز ارژنين ، اگر اضافه كردن سيترولين سبب رشد شود ،دو نوع جهش يافته از نظرژنهاي جهش يافته وجود دارد.

   ٣)در مرحله ٣ رونويسي برخلاف مرحله ادامه ترجمه ،ميتوان ساخت انزيم را مشاهده كرد.

   ٤)در ساخت رشته پلي پپتيد داراي ٢٠ امينواسيد ،حداكثر ٢١نوع وحداقل ٢ نوع كدون در mRNA مورد نياز است.

   ٥)يكي از تغييرات در اغلب RNA هاي يوكاريوتي ،كوتاه شدن مولكول RNA اوليه است

   ٦)مولكول رشته اي فاقد انشعاب محكم ديواره سلولي زنبق ، بيشترين تركيب طبيعت را ميسازد.

   ٧)بيشتر سلولهاي گياهي ،واكويل مركزي حاوي انزيم گوارشي و قدرت جذب اب اضافي دارند.

   ٨)بين سلولهاي بافت چربي همانندعامل رابط بين دو استخوان ،فضاي بين سلولي زيادي وجودي دارد.

   ٩)بافت زمينه اي ساقه برخلاف پوست ريشه داري اوندميباشد.

   ١٠)نسبت پوست به استوانه مركزي در ريشه دولپه أيها از ساير گياهان بيشتر است.


   موفق باشيد.

   پاسخ صوتی:
   موفقیت هیچ رازی نداره
   از تو شروع می شه
   دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
   به راهکارها
   به مشکلات
   و...
   اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
   "موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو ارتباطی نداره...
   موفقیت شجاعت و شهامت میخواد...
   خواستن و خواستن و خواستن میخواد...
   موفقیت، در یک کلام، تو رو میخواد...
   اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی:
   "بشین و تماشا کن!"
   رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن

  صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن