انتخاب رشته تحصیلی و عوامل موثر بر آن
عوامل موثر در انتخاب رشته به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می شوند:
عوامل تاثیرگذار بر انتخاب رشته داوطلبان، شامل عوامل بیرونی و درونی می‌شود کهمهمترین عوامل بیرونی تاثیرگذار در انتخاب رشته عبارتند از:
♦ خانواده
♦ محیط آموزشی
♦ افراد تاثیرگذار در زندگی فرد
♦ گروه‌های همسالان و رسانه‌ها

عوامل درونی تاثیرگذار در انتخاب رشته نیز عبارتند از:
در انتخاب رشته داوطلب باید محدودیت‌ها و شرایط خاص خود را در نظر داشته باشد
◊ علاقه
◊ ارزش‌ها
◊ اعتقادات
◊ توانایی‌ها و مهارت‌ها
◊ ویژگی‌های شخصیتی
◊ اهداف و تجربیات است.
برای انتخاب رشته صحیح و آگاهانه داوطلبان باید تنها از نظرات افرادی استفاده کنند که دارای اطلاعات کافی در زمینه مشاوره انتخاب رشته باشند. و می‌توانند از منابعی که جهت بالا بردن آگاهی در زمینه انتخاب رشته توسط سازمان منتشر شده است، بهره‌برداری کنند.
همچنین داوطلبان باید در انتخاب رشته محدودیت‌ها و شرایط خاص خود را در نظر داشته باشند و پس از انجام مشورت‌های لازم، جمع بندی و بر اساس نتایج حاصله در زمینه انتخاب رشته تصمیم گیری نمایند، همینطور در کنترل کد رشته‌های انتخابی مورد علاقه خود، باید به اولویت رشته های تحصیلی انتخابی، مقطع تحصیلی رشته‌ها، دانشگاه محل رشته‌های تحصیلی انتخابی، شهرهای محل دانشگاه‌ها و دوره‌های تحصیلی رشته‌های انتخابی، دقت کافی داشته باشند.