سه شنبه آخرین مهلت ثبت نام در فراخوان بورسیه دستگاههای اجرایی

معاون بورس وزارت علوم تاکید کرد: سه شنبه هفته جاری آخرین مهلت شرکت در فراخوان بورس دکتری دستگاههای کشور است.

مرجع اخبار دانشگاهی به نقل از حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: تاکنون 10 هزار و 350 نفر در فراخوان بورس دکتری دستگاههای کشور شرکت کرده اند و آخرین مهلت سه شنبه 31 اردیبهشت است.

وی ادامه داد: متقاضیان می توانند برای ارسال فرم ثبت نام به سامانه کاربرد اداره کل دانشجویان خارج به نشانی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج مراجعه کنند.

به گفته معاون بورس وزارت علوم، پس از ثبت نام مجازی داوطلبان و صدور تاییدیه برای متقاضی توسط حوزه كاربرد (دستگاه و سازمان محل اشتغال داوطلب)، بررسی مدارك و صلاحیت علمی و عمومی و احراز توانمندی های لازم در شورای ویژه ای صورت می گیرد و افراد واجد شرایط، حداكثر به 3 موسسه معرفی خواهند شد؛ در مراحل بعدی نیز بررسی تقاضا در هیات و ارسال نتیجه به همراه عنوان رساله تقاضا محور و دلایل نیاز حوزه كاربرد به انجام این رساله و اسامی استادان راهنما و مشاور رساله به اداره كل بورس توسط موسسه آموزش عالی مجری دوره دكتری اجرا می شود.

مسلمی نائینی افزود: بررسی و صدور حكم بورسیه جهت تحصیل در موسسه توسط رئیس سازمان امور دانشجویان، تدوین و انعقاد قرارداد بین موسسه آموزش عالی مجری دوره دكتری و حوزه كاربرد و در نهایت، ارسال رونوشت قرارداد و اعلام شروع به تحصیل به اداره كل بورس سازمان امور دانشجویان نیز مراحل بعدی فرآیند بررسی شرایط متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی كارشناسان حوزه كاربرد در مقطع دكتری پژوهش محور را تشكیل می دهند.

وی درباره هزینه های تحصیلی این دوره خاطرنشان کرد: پرداخت تمام هزینه های تحصیلی كارشناسان و متخصصان در مقطع دكتری اعم از شهریه و هزینه اجرای طرح و دریافت تعهدات لازم، به عهده كارفرما (سازمان معرفی كننده كارشناس و متخصص) خواهد بود.