تقریبا برای همه درسا تیپ شناسی داریم و دانش اموز میدونه که تو هر درس با چه تیپ سوالایی روبرو خواهد شد مثلا مییدونه قرابت 9 تا سواله و بصورت کدام با بقیه ارتباط ندارد دو بیتی و غیره میاد
ولی خوب چیزی که هست این بحث برای زیست چندان مطرح نمیشه و دلیل اون رو ترکیبی بودن فصول میگن
که ابته چندان حرف بی ربطی نیست
تو این راه نظر دانش اموزا نسبت به زیست بهم میتونه خیلی کمک کنه
بیاین یه بار هم که شده بصورت جزیی روی زیست نظرمون رو بدیم...نه بصورت کلی و مبحث به مبحث ....بلکه ریز و روی تک تک سوالا