اطلاعيه شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش درباره:

تغيير تاريخ برگزاري آزمون جامع نوبت ششم سنجش ِ پيش
به اطلاع داوطلبان عزيزي كه در آزمون جامع نوبت ششم سنجش ِ پيش ثبت نام نموده‌اند، مي رساند كه با توجه به همزماني تاريخ آزمون 95/4/11 با روز جهاني قدس و لزوم شركت هموطنان عزيز در این راهپيمايي عبادي و سياسي، تاريخ آزمون به 95/4/4 تغيير مي يابد.
لذا، توجه داوطلباني را كه قبلاً مبادرت به ثبت نام در اين آزمون نموده اند، به تاريخ جديد برگزاري آزمون جلب نموده و به اطلاع مي رساند هيچ گونه تغيير ديگري در اين آزمون ها ايجاد نخواهد شد. شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان
سازمان سنجش آموزش كشور