قديمي تقريبا حدودا مال بهمنه

شاعر رضا احسان پور اصفهونيه خواننده اشم ذكريايي

همون تيم جيبوتي
Download

یار تلگرامی من! همرهِ آنلاین منی
واتساپی و وایبر من، فیس من و لاین منی
حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سفید!
چت می‌کنیم تا خود صبح، بحثای علمی و مفید!
صحبت فرهنگی ما، ناز و قشنگه همه جاش
خنده و قلب و گل و ماچ، جورواجوره استیکراش
دست من و تو داره به زندگیمون گند میزنه
آدم اینترنتی از خواب و خوراک دل میکنه
همسر بالقوه‌ی من! اه چه قَدَر غر میزنی
استیکر ساده نده، خیر سرت عشق منی!
شک داری بیخود تو به من، گنده نکن ماجرا رو
سخت میگیری جون خودت! ول بکن این بازیا رو