سلام دوستان این تاپیک رو راه انداختم تا هر کی فرمول های تستی فیزیک رو که داره بذاره تا بقیه هم استفاده کنن و یه منبع خوب ایجاد بشه خودمم سعی میکنم روزی چندتا فرمول بذارم

اینم اولین فرمول مربوط به بحث نور و بازتاب:

در اینه ها یا عدسی ها اگر جسم یا اینه یا عدسی به اندازه Δx جابه جا شوند و بزرگنمایی ابتدا m
و سپسn شود فاصله کانونی اینه یا عدسی برابر است با فرمول :

1m-1/n)f=Δx/)