جمع بندی گسسته و جبر و احتمال: یه درسنامه کم حجم اما کاملن کاربردی به همراه تست های تیپ در این درس به علاوه ی آزمون های فصلی
کتاب رو میتونی از اینجاسفارش بدی و PDFشم از اینجا ببین!
آزمون گسسته و جبر و احتمال: در تکمیل کتاب جمع بندی در این کتاب آزمون های تالیفی مبحثی و جامع را گذاشتیمکتاب رو میتونی از اینجا سفارش بدی و PDFشم از اینجا ببین!