خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
  1. Top | #1
   کاربر باسابقه

   Mamoli
   نمایش مشخصات

   اسامی اصیل و زیبای ترکی


   پسران

   آبی….. برادر بزرگ
   آبیتن….. برادروار،عین برادر
   آتا….. پدر،بزرگ،سرپرست
   آتابی….. مربی،معلم،اتابک
   آتاخان….. خان بزرگ،خان پدر
   آتامان….. تمثیل کننده ی پدر،پدرانه
   آتیللا،آتیلا….. چابک سوار،تیزپا
   آتیش….. پرتاب،شلیک
   آتیشماز صلح….. دوست،بی طرف
   آخار….. جاری،روان،جهت دار
   آدای….. نامزد،کاندید
   آذر….. آتش
   آراز….. آراز.،قهرمان منصوب به طایفه آس
   آرال….. متوسط،نام کوه
   آرامان….. سنبل پاکی
   آران….. دشت نسبتا گرم و صاف
   آرتان….. پر برکت،افزاینده
   آرسالان …..شیر،مرد افکن
   آرغین….. پاک شده،منزه
   آرمان….. قابل جستجو
   آشقین….. آشقین،متلاطم،رد شونده،برتر
   آغ بی….. سفید بیک،مرد رو سفید
   آلای….. دسته،گروه
   آلپ….. قوی،جسور،نام کوه
   آلپ آسلان….. شیر قوی،شیر جسور
   آلپای….. تمثیل کننده دلیری و زیبایی
   آلپر….. قهرمان جسور،دلاور،سلحشور
   آلتای….. نام سلسله جبال
   آ لخان….. خان سرخ،اسم خاص
   آلقیش….. تشویق،پیشواز
   آلوو….. آتش،شعله
   آلیشان….. آتش گیرنده،انس گیرنده
   آوجی….. شکارچی،صیاد
   آیبک….. سفیدرو،ماه رو
   آیتای….. مثل ماه،ماه وش
   آیچین….. برای ماه،چین ماه
   آیدین….. روشن،پاک
   آی دمیر …..پلاتین،فلز درخشان
   آیشین….. ماهرو،نقره فام
   آیمان….. ماه وش،تمثیل کننده ماه
   آییق….. بیدار،دوراندیش،هشیار
   آیسوی….. پاکنژاد
   آتروپات….. اسم خاص
   آردا….. یادگار
   آیتان….. ماه صفت
   آی دوغان….. شاهین زیبا
   آناج….. مجرب،با تجربه

   ائدیل….. آسان،قابل حل
   ائل اوغلو….. فرزند خلق،مردمی
   ائل بان….. صدای مردم
   ائل بی….. سرپرست مردم،بزرگ قوم
   ائل تن….. پاره تن مردم
   ائل جان …..جان مردم
   ائلجه بیل….. دانا،دانشمند
   ائلچی….. سفیر،نماینده
   ائلچین….. برای مردم، بخاطر مردم
   ائلخان….. رهبر مردم
   ائل داش….. هم ملیت،هم نژاد
   ائلده تک….. بی تا،بی مثل،دردانه خلق
   ائل دنیز….. دریای خلق
   ائل سس….. صدای مردم
   ائل سئور….. مردم دوست،ملی
   ائل سئون….. دوستدار مردم
   ائل شن….. شادی مردم،مردم شاد
   ائمیل….. ساکت،آرام،بی آزار
   ائل مان….. تمثیل کننده مردم
   ائل یانار….. مردم روشن ضمیر،انسان دوست
   ائل یورد….. سرزمین مردم،خانه مردم

   ارن….. مرد غیور و سلحشور
   ارول….. قهرمان باش، انسان باش
   اروستون….. مرد برتر،والا مقام
   ارجان….. مردجانانه
   ارخان….. خان سلحشور
   ارکین….. آزاد،مستقل
   افراسیاب….. افراسیاب،اسم خاص
   الدمیر….. آهن پنجه،قدرتمند
   افشین….. سردار،فرمانده
   ارسلان….. مرد افکن،شکست ناپذیر

   ایشیق….. نور ،روشنایی،افق
   ایگید….. قهرمان،ساحشور
   ایلدیریم …..تندر،آذرخش
   ایلقار….. عهد وپیمان
   ایلکین….. ائلین،نخستین
   ایل یاز….. بهار سال
   ایمراه….. امیر،رئیس،فرمانده
   اینال….. باور کردنی،مورد باور
   اینانج….. عقیده،ایمان،باور
   اوختای….. تیرمانند،تیروش،تیزپا
   اودآلوو….. آتش پاره،شعله آتش
   اودمان….. مثل آتش،تمثیل کننده آتش
   اورهان….. مناسب،اوغورخان
   اوغوز….. اسم خاص
   اووچو….. شکارچی
   اؤتگون….. برتر،نافذ
   اؤزقان….. هموطن
   ازگور….. مستقل،متکی به خود
   اوجال….. سرافرازباش
   اوغور….. پیروز،موفق
   اولدوز….. ستاره
   اوزای….. روسفید،سفید بخت
   اوستون….. برتر،غالب،پیروز
   باباخان….. باباخان،خان بزرگ
   بابک….. بابابی،خان خانان،بابک
   باریش….. صلح،دوستی
   باریشماز….. سرسخت،محکم
   باشقان….. رئیس،صدر
   بایات….. نام طایفه ای از تورکان/ثروتمند
   بایدار….. سر سلسله
   باییندیر….. نام یکی از قبایل تورکان
   بکداش….. عزیز/ارزشمند
   بیلگین….. دانا/دانشمند
   بولود….. ابر
   بوران….. بوران/مه غلیظ
   بوغاج….. قدرتمند/قوی
   باتور….. دلیر/جسور
   جومای….. غرق در ماه
   جوشور….. همیشه متلاطم
   جوشگون….. جوشان
   چاپار….. پیک/فرستاده
   چاپای….. چابک/چاپگر
   چالار….. سوزان/شبیه/تیز
   چووغون …..چدن/کولاک
   چئویک….. چابک/زرنگ
   چیریک….. چابک/سرباز
   چیلغین….. واله/عاشق/شیفته
   دالغین….. متفکر/ژرف نگر
   دمیر ال….. پنجه آهنین/قوی
   دومان….. مه
   دویغون….. احساس کننده/فهیم
   دومرول….. اسم خاص
   دیلک….. آرزو/آمال
   دونوش….. عطف
   دؤنمز….. قاطع/بران
   فرخان….. خان مقتدر/خان با فراست
   گنج بی….. جوانمرد/جوان بزرگ منش
   گورسئل….. سیل خروشان
   گونای….. ماه خورشید
   گووه ن….. فخر/اعتماد/افتخار
   هاکان….. خان خانان/امپراطور
   هارای….. فریاد/نعره
   هایدی….. زرنگ/چابک/همصدا
   لام….. ساکت/آرام
   نریمان….. قدرتمند/نرمانند
   پاشا….. خان،آقا
   پولاد….. فولاد
   قارا اووجو….. صیاد بزرگ
   قارامان….. قهرمان/مثل بزرگان
   قارتال….. شاهین/عقاب
   قافلان….. پلنگ
   قاییم….. محکم/استوار
   قوتاز….. گل سر
   قوچاق….. قهرمان/همیشه شجاع
   قوچ ار….. دلیر مرد/مرد شجاع
   قورقود….. ریش سفید/بزرگ قبیله
   قوشار….. سازنده/اتصال دهنده
   قیزیل آسلان….. شیر طلائی
   قیزیل باش….. مو طلائی/رهبر
   قیلینج….. خنجر/شمشیر
   قیوراق….. چابک/زرنگ
   سابوتای….. اسم خاص
   سادای….. حساب شده/شمرده شده
   ساوالان …..نام کوه/باج گیر
   ساواش …..جنگ/نبرد
   سهند….. نام کوه
   سونار….. تقدیم کننده/معرف
   سونقور….. شاهین/عقاب
   سیرداش….. همراز/هم سر
   سیلدیریم….. سخت/محکم
   سؤنمز….. روشن/همیشه سوزنده
   سئون….. دوست دارنده
   سئور….. دوستار
   شاخار….. همیشه آتش زن
   شانلی….. دارای اعتبار و مقام و منزلت
   شان آی….. ماه خندان/ماه شاد
   شان سس….. خوش صدا
   شان یاز….. بهار شاداب
   شونقار….. شاهین/عقاب
   تانیش….. آشنا/فامیل
   تایماز….. بی نظیر/بی همتا
   تایسیز….. بی نظیر،بی همتا
   توراج….. نام پرنده
   تورال….. مجهول
   تورغای….. مرغ ماهی خوار
   توماج….. تیماج/چرم دباغی شده
   توغان….. شاهین
   توغای….. ببر
   توغرول….. طغرل
   تورکای….. اسم مرکب از ماه و تورک
   تئلمان….. مثل مو/ظریف
   تئمو….. آهن
   تئمو چین….. آهنین/سرسخت
   تومر….. مرد تمام/قهرمان
   ووران….. زننده/فاتح/پیروز
   وورغون….. واله/شیفته/عاشق
   وولکان….. آتشفشان
   وارمان….. پی برنده/دست یابنده
   خاقان….. خان بزرگ/امپراطور
   خان آغا….. مرد بزرگ
   خان دمیر….. آهن سخت/آهن آبدیده
   خان سئور….. خان دوست
   خزر….. شمال/نام یکی از قبایل تورک
   یارار….. به درد بخور/شکافنده
   یاغمور….. باران
   یالچین….. تخته سنگ/صخره
   یانار….. سوزان/همیشه سوزنده
   یاووز….. جسور/دلیر/شجاع
   یورداغلو …..فرزند میهن/وطن پرست
   یوردچو….. ولیعهد/جانشین
   یوردمان….. نشانگر میهن
   ییلماز….. شجاع/جسور/نترس

   ———————————————— —————–
   دختران
   آبا …..مادر….. ABA
   آدای …..نامزد ، کاندید….. ADAY
   آذر….. آتش….. AZƏR
   آشقین….. عبور کننده ، رد شونده….. AŞQIN
   آغ باتان….. سفید رو،نام قدیم همدان….. AĞBATAN
   آغ بنیز …..سفید رو ، دارای صورت روشن….. AĞBƏNIZ
   آغ بوجاق….. گردن بلورین….. AĞBUXAQ
   آغ سو …..سفید وش ، نورانی ، زیبا….. AĞSU
   آلا گوز….. شهلا….. ALAGÖZ
   آلتینای….. ماه طلائی….. ALTINAY
   آلماز….. دافع ، رد کننده….. ALMAZ
   آلیاناق….. سرخ گونه ، دارای لب های سرخ….. ALYANAQ
   آنا دولو….. دارای ریشه اصلی ، مملو از مادر….. ANADOLU
   آی اولدوز….. ماه و ستاره ، ستاره زیبا….. AYULDOZ
   آی ایشیق….. نور ماه ، پرتو ماه….. AYIŞIQ
   آیوز….. ماه رخ….. AYÜZ
   آیپارا….. پاره ماه ، مهپاره….. AYPARA
   آیتای….. عین ماه ، ماه وش ، لنگه ماه….. AYTAY
   آیتک….. ماهوار،زیبا….. AYTƏQ
   آیدا….. در وجود ماه ، ماه صفت….. AYDA
   آیتن….. نزد ماه،در وجود ماه….. AYTƏN
   آیچین….. برای ماه،مثل ماه….. AYÇIN
   آیسان….. مثل ماه،دارای گذشته درخشان….. AYSAN
   آیسو….. شبیه ماه،نور ماه….. AYSU
   آی سئل….. سیل ماه،سیل زلال و شفاف….. AYSEL
   آیشن….. ماه خندان، ماه شاد….. AYŞƏN
   آیفر….. ماه صفت، با شکوه….. AYFƏR
   آی گول….. گل سفید،گل خوشبختی….. AYGÜL
   آیلا….. هاله ماه….. AYLA
   آیلار….. خوبرویان، زیباها، ماه ها….. AYLAR
   آیلی….. ماه وش،ماه صفت،ماهرخ ….. AYLI
   آیلی سئل….. سیل دارای ماه، سیل زلال….. AYLISEL
   آیلین….. هاله اطراف ماه….. AYLIN
   آیمان …..تمثیل کننده ماه،مثل ماه….. AYMAN
   آینار …..انار سفید،انار زیبا….. AYNAR
   آینور….. نور ماه، دارای انوار ماه….. AYNUR
   آیسوی …..پاکنژاد….. AYSOY
   آیشین …..ماه پاره….. AYŞiN
   ائل ایستر….. محبوبه خلق….. ELISTƏR
   ائل بزر….. زینت دهنده خلق،مردم آرا….. ELBƏZƏR
   ائل چیچک….. گل مردم….. ELÇIÇƏK
   ائلقیز …..دختر مردم،محبوبه خلق….. ELQIZ
   ائلمیرا نمایانگر مردم،تمثیل کننده ملت….. ELMIRA
   ائلنور …..نور مردم،چراغ مردم،راهنمای مردم….. ELNUR
   ائلناز …..محبوب مردم،عشق مردم….. ELNAZ
   ارتئل …..اسم خاص….. ƏRTEL
   اردوغان….. قهرمان زا،قهرمان پرور….. ƏRDOĞAN
   ارسوی….. قهرمان نژاد….. ƏRSOY
   ارکناز….. ناز آزادی….. ƏRKNAZ
   ارگون….. قهرمان روز،همیشه قهرمان….. ƏRGÜN
   اسین….. نسیم،باد ملایم سحری….. ƏSIN
   ایپک….. ابریشم،حریر….. IPƏK
   ایزیناز….. خوش اثر،دااری رد خوشایند….. IZINAZ
   ایلای….. ماه و سال….. ILAY
   اینجه بئل….. کمر باریک….. INCƏBEL
   اینجه تئل….. دارای موهای ظریف….. INCƏTEL
   اینجه گول …..گل ظریف،گل نازک….. INCƏGÜL
   اینجی …..مروارید،صدف….. INCI
   اینجی قیز….. دختر زیبا،دختر مثل مروارید….. INCIQIZ
   اینجی گؤز….. دارای چشمان مثل مروارید،چشم براق….. INCIGÜZ
   اودئل….. خلق آتش….. ODEL
   اودسان …..آتشین….. ODSAN
   اودمان….. آتشپاره،نشانگر آتش….. ODMAN
   اورمان….. جنگل….. ORMAN
   اولماز….. بی همتا،نشدنی،غیر ممکن….. OLMAZ
   اؤزگور….. مستقل….. ÖZGÜR
   اؤزلم….. حسرت….. ÖZLƏM
   اولدوز….. ستاره….. ULDUZ
   اوزگون….. متاسف،غمگین….. ÜZGÜN
   اوستون …..برتر،والا….. ÜSTÜN
   اولکر….. ستاره سحری….. ÜLKƏR
   بالسان….. مثل عثل،شیرین….. BALSAN
   باللی….. شیرین،مثل عسل….. BALLI
   بورچین….. غزال….. BURÇIN
   بورلا….. بلند قامت،دارای گسوان بلند….. BURLA
   بیرجه….. یگانه….. BIRCƏ
   بیلگین …..دانا و دانشمند….. BILGIN
   جوشار …..جوشان،شور انگیز….. COŞAR
   چاغلار …..متلاتم….. ÇAĞLAR
   چیلغین….. عاشق،واله،مجنون….. ÇILĞIN
   چیچک….. شکوفه،گل….. ÇIÇƏK
   دالغا….. موج….. DALĞA
   داملا….. قطره….. DAMLA
   دورنا….. درنا….. DURNA
   دویغو….. احساس….. DUYĞU
   دورو….. صاف،بی آلایش،شفاف….. DURU
   دیلغم….. نام آهنگ….. DILĞƏM
   دیلر….. آرزومند و دارای آرمان….. DILƏR
   دنیز….. دریا….. DƏNIZ
   فیدان….. شکوفه،غنچه….. FIDAN
   گور سئل….. سیل خروشان….. GURSEL
   گول آی….. ماه خوشگل،ماه زیبا….. GÜLAY
   گول اؤز….. گل رخ،خوشرو….. GÜLÜZ
   گول بنیز …..گل رخ….. GÜLBƏNIZ
   گول سان….. گل تبار،مثل گل….. GÜLSAN
   گول شن….. گل شاد….. GÜLŞEN
   گول گون….. گل روز….. GÜLGÜN
   گولنار….. گل انار….. GÜLNAR
   گولناز….. گلناز،گل محبوب….. GÜLNAZ
   گول یاناق….. گل گونه،گل رخ….. GÜLYANAQ
   گول یانار….. گل سوزان،گل سرخ….. GÜLYANAR
   گول یاز….. گل بهار….. GÜLYAZ
   گوموش تئل….. دارای گیسوان نقره ای،نقره فام….. GÜMÜŞTEL
   گون آی …..ماه و خورشید،روز روش….. GÜNAY
   گون ار….. قهرمان روز،همیشه قهرمان….. GÜNƏR
   گونش….. خورشید….. GÜNƏŞ
   گونئی….. جنوب،آفتابگیر….. GÜNEY
   گوندش …..همزاد،همزمان زاده شده….. GÜNDƏŞ
   گونده یاز….. همیشه بهار،همیشه بهار….. GÜNDƏYAZ
   همرسین….. نسترن….. HƏMƏRSIN
   کونول….. قلب،دل….. KÖNÜL
   کپنک….. پروانه….. KƏPƏNƏK
   کوسن….. قهر کننده….. KÜSƏN
   کوسمز….. گشاده رو،دل فراغ….. KÜSMƏZ
   کسکین …..برنده،تیز….. KƏSKIN
   لاچین….. عقاب،شاهین….. LAÇIN
   لاله….. لاله….. LALƏ
   لیلپار….. گل چشمه،گل همیشه سبز در آب….. LILPAR
   لیمان….. بندر….. LIMAN
   مارال….. آهو،غزال،زیبا….. MARAL
   ماوی….. نیلی،آبی….. MAVI
   ماراق….. علاقه….. MARAQ
   ناردانا….. دانه انار….. NARDANA
   نارگیله….. دانه انار….. NARGILƏ
   ناریش….. مثل انار،نارنج….. NARIŞ
   نازلی….. پر عشوه….. NAZLI
   پارلار….. منور میشود،نورانی میشود….. PARLAR
   پارلاق….. درخشان،نورانی….. PARLAQ
   پینار….. چشمه….. PINAR
   قارا گیله….. سیاه چشم،دارای مزدمک سیاه….. QARAGILƏ
   قوقوش….. پرنده قو….. QUQUŞ
   قومرال….. خاکستری،خاکی….. QUMRAL
   قیز خانیم….. دختر خانوم….. QIZXƏLIN
   قیل باش….. دارای موهای دراز….. QILBAŞ
   قیزیللی….. طلائی….. QIZILLI
   قیزیل تئل….. مو طلائی….. QIZILTEL
   ساچلی….. دارای موهای دراز و پرپشت….. SAÇLI
   ساناز….. بی نظیر،بی همتا….. SANAZ
   سانای….. محترم،شهره پاکی….. SANAY
   سانلی….. معروف،مشهور؛نامدار….. SANLI
   سایین….. عزیز،محترم….. SAYIN
   سولماز….. همیشه شاداب….. SOLMAZ
   سونای….. آخرین ماه،پرنده مانند….. SONAY
   سونر….. آخرین قهرمان،آخرین دلاور….. SONƏR
   سونگول …..آخرین گل….. SONGÜL
   سونییا….. سونیا….. SONYA
   سیرداش….. همراز….. SIRDAŞ
   سیبل….. مو طلائی….. SIBEL
   سئوین….. شاد باش….. SEVIN
   سئلجان….. سیل جان….. SELCAN
   سئون….. دوست دارنده….. SEVƏN
   سئودا….. عشق….. SEVDA
   سئوگی …..عشق،محبت….. SEVGI
   سئوگی ناز….. عشق ناز،پر محبت….. SEVGINAZ
   سئوگول….. گل دوست….. SEVGÜL
   سئویل….. فعل امر:مورد محبت قرار بگیر….. SEVIL
   سئوینج …..شادی،خوشی….. SEVINC
   سحر….. صبح،آغاز روز….. SƏHƏR
   شن آی….. ماه شاد،ماه خوشرو….. ŞƏNAY
   شن ائل….. مردم شاد،مردم خندان….. ŞƏNEL
   شن یاز….. بهار شاد،بهار خوش….. ŞƏNYAZ
   تامارا….. کاملا جستجو کن،کاملترین….. TAMARA
   تامای….. ماه تمام….. TAMAY
   تانسو….. نور سحری،سوی فجر،شبنم….. TANSU
   تای سیز….. بیتا،بی مثل….. TAYSIZ
   ترکان….. ملکه….. TƏRKAN
   توران….. نام کشور،ترکستان….. TURAN
   تومروس …..اسم خاص….. TUMRUS
   توووز….. طاووس،منطقه در آذربایجان….. TOVUZ
   تویغون….. مسرور….. TOYĞUN
   تویگون….. شادزی،دارای روزگار خوش….. TOYGÜN
   تئللی….. دارای موهای بلند و پر پشت….. TELLI
   تئلمان….. ظریف،مثل مو….. TELMAN
   تئلناز….. دارای موهای زیبا….. TELNAZ
   خانیم بال…..ا خانوم کوچک….. XANIMBALA
   خاتین….. زن خان،خاتون….. XATIN
   یاز گل….. گل بهار….. YAZGÜL
   یاغیش….. بارش باران،حالت بارش،باران….. YAĞIŞ
   یاغمور….. باران….. YAĞMUR
   یانار گول….. گل سوزان،گل سرخ YANARGÜL…..
   یایقاش….. اسم خاص،ابرو کمان….. YAYQAŞ
   یئتر….. کافی….. YETƏR
   یوکسل….. سر بلند باش….. YÜKSƏL

   منبع:تمدن ما

  2. Top | #2
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   آیاتای...مثل ماه

   آی تک...ماه تنها

   آی پارا...پاره ماه

   آی سل...ماه درخشان

   آی هان...آی خان...سرور ماه

   آی سل..ماه درخشان

   سودا....عشق

   سویل...عاشق

   سوینج...معشوق

   سوین....عشق

   سون...عاشق
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن