سلام سلام
پارسال که واسه کنکور شروع کردم به خوندن عربی! اینقدری بدم میومد که .....
بعد کم کم اوکی شد و تو قلم چی ها درصدم رو به 70-80 رسوندم اما وقتی رسید به اعلال ، گفتم 10 تا تست هم از اعلال بیاد تو کنکور من بازم نمیخونم بدم میاد! این همه قاعده آخه؟؟؟

مهبد زحمت کشیده خیلی رونن توضیح داده اعلال رو ، گوش کنید!

آموزش اعلال - فایل صوتی | مهبد سیحون