سلام.حداکثر رتبه قبولی برای رشته داروسازی چند بوده توی کنکور94؟(بیشترین رتبه ای که میشناسین باهاش دارو قبول شده).....منطقه 2


اونوقت با سهمیه مناطق محروم چه رتبه ای میشناسین؟مجوز داروخونه زدن میدن با این سهمیه؟