با سلام .....

میخوام طوفانی برای کنکور بخونم به همین علت نمیتونم با برنامه کانون پیش برم .... به نظر شما انصراف بدم یا نه؟

لطفا اونایی که سال قبل از این موقع شروع کردن راهنمایی کنن.........