خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
  1. Top | #1
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات

   ترمیم معدل کیلویییییییییییییییییییی چند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   دوستان هیچ بهانه ای نداریم برای بهترین شدن.
   به این میگن غیرت   ثبت نامي و آزموني
   سهميه زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده
   منطقه 1 انگليسي اسلام 76 مرد
   کد منطقه اخذ ديپلم کد دانش آموزي سال اخذ ديپلم کد ديپلم عنوان ديپلم معدل کتبي ديپلم معلوليت
   1802 93 10 رياضي فيزيك 10/19 ----
   قطب بومي ناحيه بومي استان بومي محل تولد محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم محل اخذ مدرک پيش دانشگاهي
   سه دو اذربايجان شرقي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي

   :اعلام علاقه مندي بر اساس تقاضانامه
   کارمندي آموزگار غير انتفاعي ، پيام نور
   خير خير خير
   :وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف هر يک از گروههاي آزمايشي
   پذيرش رشته هاي صرفا براساس سوابق تحصيلي پذيرش رشته هاي با آزمون(پذيرش بر اساس آزمون و سوابق تحصيلي) گروه آزمايشي شماره داوطلبي
   تمامي دوره ها ويژه فرهنگيان رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي دانشگاه فرهنگيان (مراکز تربيت معلم سابق ) و دانشگاه شهيد رجايي مجازي و پرديس خودگردان و مازاد دوره هاي روزانه و نوبت دوم
   مجاز غيرمجاز مجاز** مجاز*** مجاز مجاز علوم رياضي و فني

   :شماره داوطلب وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي : علوم رياضي و فني
   پنج چهار سه دو يک رتبه و نمره کل /زيرگروه رديف
   --- --- 25% 25% 25% ميزان تاثير سوابق تحصيلي 1
   --- --- 600 694 722 رتبه در سهميه بين 54446 نفر 2
   --- --- 989 1151 1190 رتبه کشوري (بدون سهميه) بين167868 نفر 3
   --- --- 9842 9788 9771 نمره کل نهايي 4
   نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :علوم رياضي و فني
   نمره درس عنوان درس رديف
   60/0 زبان و ادبيات فارسي 1
   100/0 زبان عربي 2
   88/0 فرهنگ و معارف اسلامي 3
   100/0 زبان خارجي 4
   55/4 رياضيات 5
   45/2 فيزيك 6
   46/7 شيمي 7
   رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
   رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه) آخرين رتبه مجاز در سهميه ( دوره هاي روزانه ونوبت دوم ) رتبه کل در سهميه ماکزيمم نمره کل زير گروه ها
   1109 46346 672 9842  2. Top | #2
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   مشاهده کارنامه سراسریاینم ادرسشششششششششششش بهانه موققققققققوفففففففففففففف   یا حق


   ثبت نامي و آزموني
   سهميه زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده
   منطقه 1 انگليسي اسلام 76 مرد
   کد منطقه اخذ ديپلم کد دانش آموزي سال اخذ ديپلم کد ديپلم عنوان ديپلم معدل کتبي ديپلم معلوليت
   1802 93 10 رياضي فيزيك 10/19 ----
   قطب بومي ناحيه بومي استان بومي محل تولد محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم محل اخذ مدرک پيش دانشگاهي
   سه دو اذربايجان شرقي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي

   :اعلام علاقه مندي بر اساس تقاضانامه
   کارمندي آموزگار غير انتفاعي ، پيام نور
   خير خير خير
   :وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف هر يک از گروههاي آزمايشي
   پذيرش رشته هاي صرفا براساس سوابق تحصيلي پذيرش رشته هاي با آزمون(پذيرش بر اساس آزمون و سوابق تحصيلي) گروه آزمايشي شماره داوطلبي
   تمامي دوره ها ويژه فرهنگيان رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي دانشگاه فرهنگيان (مراکز تربيت معلم سابق ) و دانشگاه شهيد رجايي مجازي و پرديس خودگردان و مازاد دوره هاي روزانه و نوبت دوم
   مجاز غيرمجاز مجاز** مجاز*** مجاز مجاز علوم رياضي و فني

   :شماره داوطلب وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي : علوم رياضي و فني
   پنج چهار سه دو يک رتبه و نمره کل /زيرگروه رديف
   --- --- 25% 25% 25% ميزان تاثير سوابق تحصيلي 1
   --- --- 600 694 722 رتبه در سهميه بين 54446 نفر 2
   --- --- 989 1151 1190 رتبه کشوري (بدون سهميه) بين167868 نفر 3
   --- --- 9842 9788 9771 نمره کل نهايي 4
   نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :علوم رياضي و فني
   نمره درس عنوان درس رديف
   60/0 زبان و ادبيات فارسي 1
   100/0 زبان عربي 2
   88/0 فرهنگ و معارف اسلامي 3
   100/0 زبان خارجي 4
   55/4 رياضيات 5
   45/2 فيزيك 6
   46/7 شيمي 7
   رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
   رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه) آخرين رتبه مجاز در سهميه ( دوره هاي روزانه ونوبت دوم ) رتبه کل در سهميه ماکزيمم نمره کل زير گروه ها
   1109 46346 672 9842


   [/QUOTE]

  3. Top | #3
   کاربر باسابقه

   bi-tafavot
   نمایش مشخصات
   در تایید حرفای دوستمون
   captur2e.jpg
   capture.jpg

  4. Top | #4
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   دیگه چییییی میخایییییییییییییییییییم؟10.58 رتبه 600 یا علی خاستن توانستن است   یا حق


   ثبت نامي و آزموني
   سهميه زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده
   منطقه 1 انگليسي اسلام 76 مرد
   کد منطقه اخذ ديپلم کد دانش آموزي سال اخذ ديپلم کد ديپلم عنوان ديپلم معدل کتبي ديپلم معلوليت
   1802 93 10 رياضي فيزيك 10/19 ----
   قطب بومي ناحيه بومي استان بومي محل تولد محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم محل اخذ مدرک پيش دانشگاهي
   سه دو اذربايجان شرقي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي اذربايجان شرقي - تبريز - مركزي

   :اعلام علاقه مندي بر اساس تقاضانامه
   کارمندي آموزگار غير انتفاعي ، پيام نور
   خير خير خير
   :وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف هر يک از گروههاي آزمايشي
   پذيرش رشته هاي صرفا براساس سوابق تحصيلي پذيرش رشته هاي با آزمون(پذيرش بر اساس آزمون و سوابق تحصيلي) گروه آزمايشي شماره داوطلبي
   تمامي دوره ها ويژه فرهنگيان رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي دانشگاه فرهنگيان (مراکز تربيت معلم سابق ) و دانشگاه شهيد رجايي مجازي و پرديس خودگردان و مازاد دوره هاي روزانه و نوبت دوم
   مجاز غيرمجاز مجاز** مجاز*** مجاز مجاز علوم رياضي و فني

   :شماره داوطلب وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي : علوم رياضي و فني
   پنج چهار سه دو يک رتبه و نمره کل /زيرگروه رديف
   --- --- 25% 25% 25% ميزان تاثير سوابق تحصيلي 1
   --- --- 600 694 722 رتبه در سهميه بين 54446 نفر 2
   --- --- 989 1151 1190 رتبه کشوري (بدون سهميه) بين167868 نفر 3
   --- --- 9842 9788 9771 نمره کل نهايي 4
   نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :علوم رياضي و فني
   نمره درس عنوان درس رديف
   60/0 زبان و ادبيات فارسي 1
   100/0 زبان عربي 2
   88/0 فرهنگ و معارف اسلامي 3
   100/0 زبان خارجي 4
   55/4 رياضيات 5
   45/2 فيزيك 6
   46/7 شيمي 7
   رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
   رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه) آخرين رتبه مجاز در سهميه ( دوره هاي روزانه ونوبت دوم ) رتبه کل در سهميه ماکزيمم نمره کل زير گروه ها
   1109 46346 672 9842


   [/quote]

  5. Top | #5
   کاربر اخراجی

   نمایش مشخصات
   توریاضی وانسانی میشه ولی توتجربی نمیشه

  6. Top | #6
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   به هر حال پروازززززز حق هر کس نیست.هر کی اراده داره باید به هدفش برسهههههههههههههه.

  7. Top | #7
   کاربر باسابقه

   Daghon
   نمایش مشخصات
   شما کجایین؟ یه نگاه به انجمن بنداز این کارنامه دو هزار تا بحث شده در موردش
   چون رتبه و معدل بصورت تراز در میارن و چون جمعیت تجربی زیاده این بازه ی ترازی خیلی زیاد و تاثیر گذار میشه
   تو تجربی با معدل کم رتبه خوب اوردن خیلی خیلی خیلی خیلی سخته

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  موضوعات مشابه

  1. جواب تکمیل ظرفیت اومده یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   توسط The Godfather در انجمن تاپیک های دنباله دار (عدم شمارش پستها)
   پاسخ: 710
   آخرين نوشته: 27 مهر 1394, 12:37
  2. با رتبه 3400 منطقه 3 حسابداری یا مدیریت بازرگانی شیراز قبول میشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   توسط sahar.sh در انجمن رتبه مورد نیاز قبولی در رشته و دانشگاه
   پاسخ: 3
   آخرين نوشته: 05 مرداد 1394, 15:50
  3. چی روی اعصابم رژه میره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   توسط جسیکا در انجمن تاپیکهای دنباله دار تفریحی (عدم شمارش پستها)
   پاسخ: 23
   آخرين نوشته: 10 شهریور 1393, 19:05
  4. پاسخ: 1
   آخرين نوشته: 31 اردیبهشت 1393, 12:33

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن