سلام دوستان.
چن روزه متوجه شدم اقای دادبام برای تمامی مباحث گسسته وجبر دی وی دی تولید کردن.
به نظر شما این منابع رو تهیه کنم؟اگه کسی استفاده کرده توضیح بده سبک کارش چطوره؟
ممنون
((کنکور .صحنه ی یکتای هنرمندی ماست))