دوستان هرکس حل تمرین های ریاضی عمومی پیش تجربی 1و2 رو داره بده یا بگید کجا دارتش.حالا 2 نبود اشکال نداره حداقل پیش 1 رو گیر بیارم خوبه.ضروریه خیلی مررررررررررسی