روابط عمومی نیروهای مسلح شرط کاهش مدت سربازی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در بیان مشکل خود نوشته است:" در زمانی که دانشجوی فوق بودم اعلام شد پایان نامه مربوط به مسائل قضایی کسری خدمت دارد. اما حالا که رفتم دنبال کار سربازی می گویند نه. ممکن است در این مورد پاسخ دهید؟"
در همین زمینه روابط عمومی نیروهای مسلح اعلام کرد: دانشجویانی که پایان نامه های خود را با موضوعات قضائی و حقوقی مرتبط با نیروهای مسلح ارائه کنند، از امتیاز کاهش ۶ تا ۱۰ ماهه مدت سربازی استفاده می کنند.
با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح دانشجویانی که پایان نامه های خود را با موضوعات قضائی و حقوقی مرتبط با سازمان و نیروهای مسلح ارائه کنند پس از بررسی از امتیاز کاهش ۶ تا ۱۰ماهه مدت سربازی می توانند استفاده کنند.