سلام بچه ها
یه خواهشی دارم اگه کسی کتاب عربی 3 آبی رو داره لطفا از درس 3 تستاش عکس بگیره + کلیدش +(اگه شد پاسخ تشریحی)
اگه امکانش براتون فراهم نیست حداقل بگین چن تا از تستاش واسه کنکوره چن تا تالیفی مرسی