تصویری می‌بینید از روزنامه اطلاعات در شهریور ۱۳۵۰ که مربوط به اظهارات رئیس وقت دانشگاه تهران است.

121376_636.jpg

منبع