وزیر بهداشت ، درمان آموزش پزشکی :همکاری آموزش و پرورش در ساماندهی بوفه های مدارس شایسته تقدیر است وزیر بهداشت گفت : وزارت بهداشت درخصوص بوفه مدارس اقدامات خوبی انجام داده است و همکاری آموزش و پرورش در ساماندهی بوفه های مدارس شایسته تقدیر است .


به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش سید حسن قاضی زاده هاشمی اظهار کرد : ما یک تیم مشترک با آموزش و پرورش داریم و قرار شد در طول سه ماه اول سال تحصیلی که الان از نیمه گذشته ، تمام بوفه های مدارس را سامان ببخشند که به نظر من این طرح تا الان موفق بوده است و در آینده گزارشی را در این زمینه ارائه خواهیم داد .
وی با بیان اینکه اکثر بوفه ها خدمات خود را متناسب با بخشنامه ارائه شده تنظیم کرده اند ، تصریح کرد : تا کنون بیش از 80 درصد مدارس خدمات خود را متناسب با بخشنامه ای که از سوی وزارت بهداشت ارایه شده است تنظیم کردند و باقی مانده هم تا آخر فصل پاییز انجام خواهد شد که در مرحله بازدید است و تا کنون بیش از 2000 بازدید انجام شده است .