چند روز پیش به طور رسمی دانشجو شدم انشجوی رشته علوم اجتماعی
سر کلاس از دلیل انتخاب این رشته پرسیده شد
یه نفر از رشته ریاضی اومده بود فقط به خاطر علاقه
به نفر دوتا بچه داشت و به خاطر علاقه اومده بود
یه نفر رتبش 900 شده بود و فقط علاقه داشت
بعضی ها هم از سر مجبوری اومده بودن
از استاد درباره بازار کار رشته علوم اجتماعی سوال کردم ایشون کفتن شما تو هر رشته ای باشه میتونی موفق باشی
حالا چه تاریخ باشه چه حقوق اگر علاقه باشه و ادم زرنگی باشی کار برات جور میشه
رشته علوم اجتماعی چون با اجتماع و جامعه سروکار دره مطمان باشید یه روز ی بهتون نیاز پیا میکیند
در کل از رشته ای که انخاب کردم راضی هستم